به برترین نمایندگی کشور در سال 97 خوش آمدید

مشاوره رایگان

2816 2222 - 021

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
131518126 تلفیقی Word+Excel 2016 50 ساعت 98/03/23 پنجشنبه 8:30 - 14:30 408000 تومان

408،000 تومانثبت نام آنلاین

12182 Microsoft Office Excel 2016 24 ساعت 98/04/20 پنجشنبه 8:30 - 14:30 200000 تومان

200،000 تومانثبت نام آنلاین

14123 آموزش تایپ و تندزنی 15 ساعت 98/04/07 جمعه 9:00 - 13:00 140000 تومان

140،000 تومانثبت نام آنلاین

12181 Microsoft office word 2016 24 ساعت 98/03/23 پنجشنبه 8:30 - 14:30 220000 تومان

220،000 تومانثبت نام آنلاین

14129 ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 98/04/20 پنجشنبه 8:30 - 14:30 396000 تومان

396،000 تومانثبت نام آنلاین

14141 (مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1 68 ساعت 98/04/15
98/03/30
زوج
پنجشنبه و جمعه
9:00 - 13:00
14:30 - 19:30
418000 تومان

418،000 تومانانتخاب گزینه ها

14143 ICDL PACK 131 ساعت 98/04/15
98/03/30
زوج
پنجشنبه و جمعه
9:00 - 13:00
14:30 - 19:30
808000 تومان

808،000 تومانانتخاب گزینه ها

12186 Microsoft Excel 2016Expert 24 ساعت 98/03/30 پنجشنبه 14:30 - 18:30 250000 تومان

250،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
پکیج آموزش بورس (پکیج سرمایه گذاری در بورس) 87 ساعت 98/04/26 چهارشنبه 17:30 - 20:30 3479000 تومان

3،479،000 تومانثبت نام آنلاین

12124 اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 98/04/26 چهارشنبه 17:30 - 20:30 760000 تومان

760،000 تومانثبت نام آنلاین

12123 آموزش تحلیل بنیادی کاربردی 30 ساعت 98/04/15 شنبه 17:30-20:30 1218000 تومان

1،218،000 تومانثبت نام آنلاین

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 12 ساعت رزرو رزرو رزرو 900000 تومان

900،000 تومانثبت نام آنلاین

12126 مدیریت پرتفوی 12 ساعت 98/04/24 دوشنبه 17:30 - 20:30 611000 تومان

611،000 تومانثبت نام آنلاین

12125 آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی 24 ساعت 98/04/30 یکشنبه 17:30-20:30 890000 تومان

890،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
231215250 Advanced Course of English 210 ساعت 98/03/12 یکشنبه - سه شنبه 9:00 - 12:00 1122000 تومان

1،122،000 تومانثبت نام آنلاین

231215249 Upper-Intermediate Course of English 210 ساعت 98/03/26 شنبه -چهار شنبه 9:30 - 13:30 2094000 تومان

2،094،000 تومانثبت نام آنلاین

231215248 Intermediate Course of English 210 ساعت 98/03/19 یکشنبه - سه شنبه 9:30 - 13:30 1950000 تومان

1،950،000 تومانثبت نام آنلاین

231215247 Pre-Intermediate Course of English 168 ساعت 98/03/18 شنبه -چهارشنبه 9:30 - 13:30 1560000 تومان

1،560،000 تومانثبت نام آنلاین

231215246 Elementary Course of English 126 ساعت 98/03/19
98/03/07
یکشنبه - سه شنبه
یکشنبه - سه شنبه
17:30 - 20:30
9:30 - 13:30
1122000 تومان

1،122،000 تومانانتخاب گزینه ها

231216248 مکاتبات بازرگانی 60 ساعت 98/03/23 جمعه 14:30 - 17:30 990000 تومان

990،000 تومانثبت نام آنلاین

231222139 IELTS Skills 102 ساعت 98/03/30 پنجشنبه/ دوشنبه 17:30 - 20:30 /14:30 - 17:30 2232000 تومان

2،232،000 تومانثبت نام آنلاین

231222172-231222173 IELTS Package 240 ساعت 98/03/10
98/03/28
جمعه
یکشنبه - سه شنبه
10:00 - 15:00
17:30 - 20:30
6420000 تومان

6،420،000 تومانانتخاب گزینه ها

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
24127 دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE-سطح پیشرفته 70 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 8:00 - 14:30 1800000 تومان

1،800،000 تومانثبت نام آنلاین

12130 نرم افزار Lumion 20 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان 540000 تومان

540،000 تومانثبت نام آنلاین

154212123 سطح یک MATLAB 32 ساعت 98/04/21 جمعه 8:30 - 14:30 570000 تومان

570،000 تومانثبت نام آنلاین

154212126-154212125 تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS – سطح یک و سطح دو 48 ساعت رزرو دوشنبه 14:30 - 20:30 1240000 تومان

1،240،000 تومانثبت نام آنلاین

12134 فتوشاپ برای معماری 30 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 14:30 - 17:30 687000 تومان

687،000 تومانثبت نام آنلاین

391412129 نرم افزار رویت معماری (REVIT) 60 ساعت 98/04/23 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 1020000 تومان

1،020،000 تومانثبت نام آنلاین

154012123 اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6 32 ساعت 98/06/14 پنجشنبه 14:30 - 19:30 672000 تومان

672،000 تومانثبت نام آنلاین

154012133 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6 60 ساعت 98/04/13 پنجشنبه 14:30 - 19:30 900000 تومان

900،000 تومانثبت نام آنلاین

14124 Adobe Illustrator 40 ساعت 98/04/23
98/04/13
یکشنبه - سه شنبه
پنجشنبه
17:30 - 20:30
14:30 - 20:30
550000 تومان

550،000 تومانانتخاب گزینه ها

431314130 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 98/04/26
98/04/07
شنبه - چهار شنبه
جمعه
17:30 - 20:30
8:30 - 14:30
860000 تومان

860،000 تومانانتخاب گزینه ها

153812123 دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی 120 ساعت 98/04/20 پنجشنبه 14:30 - 20:30 2280000 تومان

2،280،000 تومانثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 98/04/26
98/04/27
شنبه - چهار شنبه
پنجشنبه
17:30 - 20:30
14:30 - 20:30
1245000 تومان

1،245،000 تومانانتخاب گزینه ها

12135 راینو در معماری 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان 840000 تومان

840،000 تومانثبت نام آنلاین

153813123 دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 ساعت 98/04/20 پنجشنبه 14:30 - 19:30 860000 تومان

860،000 تومانثبت نام آنلاین

431313132 نرم افزار InDesign 30 ساعت 98/04/24 دوشنبه 17:30 - 20:30 290000 تومان

290،000 تومانثبت نام آنلاین

154012130 مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6) 106 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 8:30 - 14:30 2150000 تومان

2،150،000 تومانثبت نام آنلاین

153718135 طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی 50 ساعت 98/04/26 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 740000 تومان

740،000 تومانثبت نام آنلاین

391412125 آموزش V-RAY 30 ساعت 98/04/04 سه شنبه 17:30 - 20:30 730000 تومان

730،000 تومانثبت نام آنلاین

431312123 فتوشاپ و ایلاستریتور 80 ساعت 98/04/26
98/04/07
شنبه - چهار شنبه
جمعه
17:30 - 20:30
8:30 - 14:30
1280000 تومان

1،280،000 تومانانتخاب گزینه ها

153718135 طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی 50 ساعت رزرو رزرو رزرو 810000 تومان

810،000 تومانثبت نام آنلاین

153412123-153412124 نرم افزار Arc GIS سطح یک و سطح دو 55 ساعت 98/04/20 پنجشنبه 8:30 - 14:30 1200000 تومان

1،200،000 تومانثبت نام آنلاین

391412131 اتوکد دوبعدی 60 ساعت 98/04/07
98/04/04
جمعه
یکشنبه - سه شنبه
8:30 - 14:30
8:30 - 14:30
822000 تومان

822،000 تومانانتخاب گزینه ها

154012124 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project 45 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 8:30 - 14:30 750000 تومان

750،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
132021126 Advanced Android Development 50 ساعت 98/04/16 یکشنبه 17:00 - 21:00 1200000 تومان

1،200،000 تومانثبت نام آنلاین

132027125 Microsoft ASP.net MVC 60 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 14:30 - 19:30 1200000 تومان

1،200،000 تومانثبت نام آنلاین

131617154 CCNA Security 50 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان 1380000 تومان

1،380،000 تومانثبت نام آنلاین

132012126 Advanced PHP & My SQL 42 ساعت رزرو رزرو رزرو 1002000 تومان

1،002،000 تومانثبت نام آنلاین

18123 MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate) 36 ساعت 6 الی 9 تیر دوشنبه الی پنجشنبه 9:00 - 17:00 700000 تومان

700،000 تومانثبت نام آنلاین

29123 Python Web Development With Django 30 ساعت 98/04/23 پنجشنبه 17:30 - 20:30 792000 تومان

792،000 تومانثبت نام آنلاین

12157 ⁣بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت(SEO) 45 ساعت رزرو دوشنبه 16:30 - 20:30 990000 تومان

990،000 تومانثبت نام آنلاین

15126 PWK (تست نفوذ) 30 ساعت 12و13و14و15 تیرماه چهارشنبه تا شنبه 9:00 - 16:00 1440000 تومان

1،440،000 تومانثبت نام آنلاین

آشنایی با قطعات کامپیوترهای شخصی و مونتاژ (Practical A+ & Server+) 10 ساعت 30 و 31 خرداد پنجشنبه و جمعه 9:00 - 14:00 220000 تومان

220،000 تومانثبت نام آنلاین

13123 دوره CEH (هکر قانونمند) 36 ساعت 98/04/14 جمعه 14:00 - 19:00 1430000 تومان

1،430،000 تومانثبت نام آنلاین

17152 CCNA R & S(V3) 200-125 66 ساعت 98/04/05 شنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:30 1250000 تومان

1،250،000 تومانثبت نام آنلاین

24123 PHP & MYSQL Web Development 60 ساعت رزرو رزرو رزرو 1190000 تومان

1،190،000 تومانثبت نام آنلاین

20137 programming in c++ 60 ساعت 98/04/13 پنجشنبه 17:00 - 21:00 750000 تومان

750،000 تومانثبت نام آنلاین

18137 Java EE 8 programming 50 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان 1200000 تومان

1،200،000 تومانثبت نام آنلاین

18136 Java SE 8 Programming 50 ساعت 98/04/13 پنجشنبه 17:00 - 20:30 900000 تومان

900،000 تومانثبت نام آنلاین

27124 C# Programming 60 ساعت 98/04/02 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 724000 تومان

724،000 تومانثبت نام آنلاین

131617147 CCNP Route 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان 1540000 تومان

1،540،000 تومانثبت نام آنلاین

16125 LPIC-2 36 ساعت رزرو جمعه 14:30 - 19:30 990000 تومان

990،000 تومانثبت نام آنلاین

23123 WordPress & WooCommerce Essential Training 45 ساعت 98/03/24 جمعه 14:30 - 18:30 775000 تومان

775،000 تومانثبت نام آنلاین

12177 Web Design I (HTML5,CSS3 with Dreamweaver) 70 ساعت 98/03/23 پنجشنبه و جمعه 9:00 - 14:00 800000 تومان

800،000 تومانثبت نام آنلاین

12175 Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) 58 ساعت 98/04/13 پنجشنبه 15:00 - 18:00 1200000 تومان

1،200،000 تومانثبت نام آنلاین

12176 Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass) 44 ساعت 98/04/10
98/03/18
دوشنبه
زوج
17:00 - 21:00
9:00 - 13:00
675000 تومان

675،000 تومانانتخاب گزینه ها

25127 MCSA Pack2016 230 ساعت 98/04/22 زوج 9:00 - 13:00 3600000 تومان

3،600،000 تومانثبت نام آنلاین

12125 CompTIA Network+ (N10-006) 30 ساعت 98/04/14 جمعه 9:00 - 14:00 360000 تومان

360،000 تومانثبت نام آنلاین

16126 SQL Server 2014 Reporting Services 12 ساعت رزرو یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 405000 تومان

405،000 تومانثبت نام آنلاین

17126 Ios 7 Programming Fundamentals 40 ساعت رزرو جمعه 19:30 - 14:30 995000 تومان

995،000 تومانثبت نام آنلاین

21123 Android Pack(Java SE + Android studio) 70 ساعت 98/04/25 سه شنبه 17:00 - 21:00 1215000 تومان

1،215،000 تومانثبت نام آنلاین

16124 LPIC-1 68 ساعت 98/04/07 جمعه 9:00 - 14:00 1250000 تومان

1،250،000 تومانثبت نام آنلاین

29124 Programming with Python 60 ساعت 98/04/13 پنجشنبه 14:30 - 19:30 900000 تومان

900،000 تومانثبت نام آنلاین

26124 SQL Server 2014 Database Development 60 ساعت 98/04/09 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 935000 تومان

935،000 تومانثبت نام آنلاین

17130 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo 40 ساعت 98/03/24 جمعه 17:30 - 20:30 600000 تومان

600،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
411414140 پورتفولیو(پروژه نهایی) 33 ساعت 98/04/15
98/04/10
شنبه
دوشنبه
9:00 - 13:00
13:00 - 17:00
558000 تومان

558،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412139 طراحی و دوخت تخصصی مانتو 60 ساعت 98/04/12 چهارشنبه 9:00 - 13:00 1950000 تومان

1،950،000 تومانثبت نام آنلاین

411412171 آموزش نرم افزار جمینی 30 ساعت 98/04/09 یکشنبه - سه شنبه 13:00 - 17:00 840000 تومان

840،000 تومانثبت نام آنلاین

411412164 آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس 30 ساعت 98/04/09 یکشنبه - سه شنبه 13:00 - 17:00 923000 تومان

923،000 تومانثبت نام آنلاین

411412161 دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته 84 ساعت 98/03/30
98/04/22
پنجشنبه
شنبه
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
1900000 تومان

1،900،000 تومانانتخاب گزینه ها

411414133 طراحی و دوخت لباس شب و عروس 120 ساعت 98/04/17 دوشنبه 14:00 - 17:00 3600000 تومان

3،600،000 تومانثبت نام آنلاین

411414160 سوزن دوزی و نقش دوزی لباس 48 ساعت 98/04/19
98/04/16
چهارشنبه
یکشنبه - سه شنبه
9:00-13:00
17:00 - 20:00
925000 تومان

925،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412128 آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس 30 ساعت 98/04/12
98/04/20
چهارشنبه
پنجشنبه
13:30 - 17:30
9:00 - 13:00
825000 تومان

825،000 تومانانتخاب گزینه ها

411414140 طراحی مولاژ و حجم سازی ۲ 36 ساعت 98/04/01
98/03/26
شنبه
یکشنبه
13:00 - 17:00
17:30 - 20:30
780000 تومان

780،000 تومانانتخاب گزینه ها

411414140 طراحی لباس ۲ (استایلینگ) 42 ساعت 98/03/20
98/03/28
دوشنبه - چهار شنبه
سه شنبه
9:00 - 13:00
13:00 - 17:00
1080000 تومان

1،080،000 تومانانتخاب گزینه ها

12165 طراحی مولاژ و حجم سازی ۱ 36 ساعت 98/03/29
98/03/30
شنبه - چهارشنبه
پنجشنبه
9:00-13:00
13:00 - 17:00
780000 تومان

780،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412165 طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن 42 ساعت 98/04/15
98/04/10
شنبه
شنبه - دوشنبه
17:30 - 20:30
9:00 - 13:00
1010000 تومان

1،010،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412165 مد و سبک شناسی 21 ساعت 98/04/12
98/04/11
98/04/25
چهار شنبه
سه شنبه
سه شنبه
9:00 - 13:00
13:00 - 17:00
17:30 - 20:30
520000 تومان

520،000 تومانانتخاب گزینه ها

411414140 خلاقیت در پارچه سازی 36 ساعت 98/03/24
98/03/29
98/03/30
جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه
14:00 - 18:00
13:00 - 17:00
9:00 - 13:00
925000 تومان

925،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412165 جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی 51 ساعت 98/04/14
98/04/10
98/04/16
جمعه
دوشنبه
یکشنبه - سه شنبه
14:30 - 18:30
17:30 - 20:30
13:00 - 17:00
1230000 تومان

1،230،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412165 طراحی آناتومی 42 ساعت 98/04/19
98/04/07
98/04/16
دوشنبه - چهارشنبه
جمعه
یکشنبه - سه شنبه
17:30 - 20:30
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
870000 تومان

870،000 تومانانتخاب گزینه ها

411412160 الگوسازی و دوخت مقدماتی 84 ساعت 98/04/16 یکشنبه - سه شنبه 9:00 - 13:00 1900000 تومان

1،900،000 تومانثبت نام آنلاین

291312140 نقاشی روی پارچه 42 ساعت 98/04/06 پنجشنبه 14:00 - 17:00 970000 تومان

970،000 تومانثبت نام آنلاین

411412165 دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی 192 ساعت 98/04/01 شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 14:00 2900000 تومان

2،900،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
431213171 کارگاه نقد و تحلیل عکس 45 ساعت 98/04/15 شنبه - چهار شنبه 17:30 - 20:30 1700000 تومان

1،700،000 تومانثبت نام آنلاین

191812128 عکاسی پایه 24 ساعت 98/04/24 زوج 14:30 - 17:30 1153000 تومان

1،153،000 تومانثبت نام آنلاین

431212124 فن بیان و سخنرانی 50 ساعت 98/04/10 دوشنبه 17:30 - 20:30 924000 تومان

924،000 تومانثبت نام آنلاین

431213146 دوره عکاسی دیجیتال 110 ساعت 98/04/27
98/04/29
پنجشنبه
شنبه
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
2195000 تومان

2،195،000 تومانانتخاب گزینه ها

431213127 دوره روتوش عکس (Photo Retouch) 45 ساعت 98/04/30
98/04/17
یکشنبه
دوشنبه
17:30 - 20:30
10:00 - 14:00
972000 تومان

972،000 تومانانتخاب گزینه ها

341514125 گریم متعادل سازی سطح ۱ 54 ساعت 98/04/24 دوشنبه 10:00-14:00 2727000 تومان

2،727،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
431413123 تکنیکهای ساخت و تولید طلا و جواهر 100 ساعت 98/04/26 چهارشنبه 13:00 - 17:00 2940000 تومان

2،940،000 تومانثبت نام آنلاین

431413127-431413124-431413131 -202112145 پکیج جامع طلا و جواهر (مدلسازی و طراحی، گوهرشناسی، فروشندگی، برندینگ و بازاریابی اینترنتی) 282 ساعت 98/04/29 چهارشنبه 9:00-13:00 7977000 تومان

7،977،000 تومانثبت نام آنلاین

431413131-202112145 پکیج جامع فروش حرفه ای طلا و جواهر ( برندینگ و بازاریابی اینترنتی) 82 ساعت 98/04/24 دوشنبه 9:00 - 12:00 3217000 تومان

3،217،000 تومانثبت نام آنلاین

431413132 مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته 50 ساعت 98/04/10 دوشنبه 14:00 - 17:00 1200000 تومان

1،200،000 تومانثبت نام آنلاین

431413131 فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر 32 ساعت 98/04/24 دوشنبه 9:00 - 12:00 1352000 تومان

1،352،000 تومانثبت نام آنلاین

431413124 گوهر شناسی کاربردی 80 ساعت 98/04/29 شنبه 13:00 - 17:00 1980000 تومان

1،980،000 تومانثبت نام آنلاین

431413127 مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX 120 ساعت 98/04/29 شنبه 9:00 - 13:00 2780000 تومان

2،780،000 تومانثبت نام آنلاین

291212124 طراحی دستی جواهرات 42 ساعت 98/04/12 چهارشنبه 13:00 - 17:00 1153000 تومان

1،153،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
211213124 حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی 50 ساعت 98/04/23 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 962000 تومان

962،000 تومانثبت نام آنلاین

211220124 حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت 98/04/20
98/04/23
پنجشنبه
یکشنبه - سه شنبه
9:00 - 14:00
17:30 - 20:30
780000 تومان

780،000 تومانانتخاب گزینه ها

211212222 حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل) 70 ساعت 98/04/20 پنجشنبه 14:00 - 19:00 1430000 تومان

1،430،000 تومانثبت نام آنلاین

20127 حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت 98/04/10 زوج 17:30 - 20:30 3720000 تومان

3،720،000 تومانثبت نام آنلاین

211220123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 98/04/10 زوج 17:30 - 20:30 970000 تومان

970،000 تومانثبت نام آنلاین

211220126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 14:00 - 19:00 1657000 تومان

1،657،000 تومانثبت نام آنلاین

211220125 آموزش حسابداری مکانیزه 20 ساعت 98/04/06 پنجشنبه 9:00 - 14:00 487000 تومان

487،000 تومانثبت نام آنلاین

211219124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت 98/05/06 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 588000 تومان

588،000 تومانثبت نام آنلاین

211219128 نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی 10 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 14:00 - 19:00 374000 تومان

374،000 تومانثبت نام آنلاین

211213201 مجموعه قوانین مالیاتی 50 ساعت 98/04/15 زوج 17:30 - 20:30 1118000 تومان

1،118،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
421212152 ورکشاپ شکلات دست ساز 8 ساعت رزرو رزرو رزرو 1700000 تومان

1،700،000 تومانثبت نام آنلاین

421512129 دوره تخصصی فینگرفود 24 ساعت 98/03/19 یکشنبه - سه شنبه 10:30 - 15:30 2700000 تومان

2،700،000 تومانثبت نام آنلاین

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده) 32 ساعت 98/03/29 چهارشنبه الی چهارشنبه 10:30-14:30 3285000 تومان

3،285،000 تومانثبت نام آنلاین

421512123 دوره تخصصی آشپزی ملل 60 ساعت 98/04/27 پنجشنبه 10:30 - 16:30 4500000 تومان

4،500،000 تومانثبت نام آنلاین

421212133 کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی 24 ساعت رزرو رزرو رزرو 3265000 تومان

3،265،000 تومانثبت نام آنلاین

421212129 تهیه و سرو حرفه ای نوشیدنی های سرد 32 ساعت 98/03/18 چهارشنبه 16:30 - 20:30 2900000 تومان

2،900،000 تومانثبت نام آنلاین

421212125 دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات 42 ساعت 98/03/20 دوشنبه 10:30 - 14:30 2820000 تومان

2،820،000 تومانثبت نام آنلاین

421212124 دوره تخصصی باریستا 32 ساعت 98/04/09 یکشنبه- سه شنبه 16:30 - 20:30 3200000 تومان

3،200،000 تومانثبت نام آنلاین

421212126 دوره تخصصی کافی شاپ 32 ساعت 98/04/10 شنبه - دوشنبه 16:30-20:30 3285000 تومان

3،285،000 تومانثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
فریلنسر دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer) 105 ساعت 98/04/25 سه شنبه 9:00 - 15:00 2980000 تومان

2،980،000 تومانثبت نام آنلاین

مدیریت کسب و کارهای استارتاپ (Mini MBA StartUp) 140 ساعت 98/04/03 دوشنبه - چهار شنبه 9:00 - 13:00 3500000 تومان

3،500،000 تومانثبت نام آنلاین

14132 دوره DBA 350 ساعت 98/04/07
98/04/18
جمعه
سه شنبه
10:00 - 16:00
12:00 - 18:00
20182000 تومان

20،182،000 تومانانتخاب گزینه ها

12170 دوره جامع بازرگانی بین الملل 82 ساعت 98/04/12
98/03/24
98/04/13
چهار شنبه
جمعه
پنجشنبه
9:00 - 13:00
14:30 - 18:30
9:00 - 14:00
2250000 تومان

2،250،000 تومانانتخاب گزینه ها

12145 مدیریت بازاریابی دیجیتال 50 ساعت 98/04/13
98/04/28
98/04/23
98/03/27
پنجشنبه
جمعه
یکشنبه
دوشنبه
9:00 - 13:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
16:30 - 20:30
1865000 تومان

1،865،000 تومانانتخاب گزینه ها

12139 مدیریت عملیات فروش حرفه ای 52 ساعت 98/04/21
98/03/25
98/04/27
جمعه
شنبه
پنجشنبه
9:00 - 14:00
16:30 - 20:30
14:30 - 18:30
1692000 تومان

1،692،000 تومانانتخاب گزینه ها

21123 مدیریت MBA (دوره MBA یکساله) 326 ساعت 98/04/15
98/03/29
شنبه
چهارشنبه
14:30 - 20:30
13:00 - 19:00
12936000 تومان

12،936،000 تومانانتخاب گزینه ها

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
391212127 Post Production 21 ساعت 98/03/30 پنجشنبه 14:00 - 17:00 687000 تومان

687،000 تومانثبت نام آنلاین

391212127 ۳Dmax – V-ray 72 ساعت 98/04/19 شنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:30 990000 تومان

990،000 تومانثبت نام آنلاین

391212127 نورپردازی 18 ساعت 98/03/22 چهارشنبه 17:30 - 20:30 685000 تومان

685،000 تومانثبت نام آنلاین

391212126 چیدمان در طراحی 30 ساعت 98/03/22 چهارشنبه 17:30 - 20:30 673000 تومان

673،000 تومانثبت نام آنلاین

391212126 سبک شناسی 21 ساعت 98/03/26 یکشنبه 17:30 - 20:30 513000 تومان

513،000 تومانثبت نام آنلاین

391212126 شناخت مواد و مصالح و متره برآورد 42 ساعت 98/03/27 دوشنبه 17:30 - 20:30 1026000 تومان

1،026،000 تومانثبت نام آنلاین

نقشه کشی و اتوکد 42 ساعت 98/03/29
98/04/11
شنبه - چهار شنبه
سه شنبه
9:00 - 14:00
17:30 - 20:30
580000 تومان

580،000 تومانانتخاب گزینه ها

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته 132 ساعت 98/04/19
98/03/22
شنبه - چهار شنبه
چهارشنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
2960000 تومان

2،960،000 تومانانتخاب گزینه ها

طراحی معماری و دکوراسیون متوسط 120 ساعت 98/03/26
98/03/27
یکشنبه
دوشنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
2792000 تومان

2،792،000 تومانانتخاب گزینه ها

391412138 درک معماری و اسکیس و راندو 50 ساعت 98/04/16
98/04/03
یکشنبه
دوشنبه
17:30 - 20:30
9:00 - 14:00
580000 تومان

580،000 تومانانتخاب گزینه ها

391212125 طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی 138 ساعت 98/03/29
98/04/11
زوج
یکشنبه - سه شنبه
9:00 - 14:00
17:30 - 20:30
2305000 تومان

2،305،000 تومانانتخاب گزینه ها

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
341220133 مدیریت ذهن ۶ 21 ساعت 98/03/20 دوشنبه 17:30 - 20:30 721000 تومان

721،000 تومانثبت نام آنلاین

ورکشاپ رفع موانع هدف 3 ساعت پنجشنبه
پنجشنبه
14:30 - 17:30
14:30 - 17:30
98/03/23
98/03/30
تومان

اطلاعات بیشتر

341220131 مدیریت ذهن ۱ 18 ساعت رزرو رزرو رزرو 468000 تومان

468،000 تومانثبت نام آنلاین

341220126 پکیج مدیریت ذهن موفق 90 ساعت 98/02/07 شنبه 17:30 - 20:30 2370000 تومان

2،370،000 تومانثبت نام آنلاین

341220134 تیپ های شخصیتی 12 ساعت 98/04/27 جمعه 12:00 - 18:00 420000 تومان

420،000 تومانثبت نام آنلاین


آخرین اخبار

۱۸
اردیبهشت
۱۳۹۸

جلسه اول رایگان پکیج سرمایه گذاری در بورس

    ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣در جلسه اول رایگان شرکت کنید ‼️  پکیج سرمایه گذاری در بورس زمان برگزاری : ۲۹ اردیبهشت / یکشنبه / ۱۷:۳۰ – ۲۰:۳۰ ✅ مدرک بین المللی مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۲۲۲۲۸۱۶   سخنران: دکتر علی دهدشتی نژاد مکان : تهران ، بلوار میرداماد ، نرسیده به میدان محسنی ، بین خیابان رازان شمالی […]


۰۷
بهمن
۱۳۹۷

کمپ ۴ روزه دوره میکروتیک

MTCNACertified Network Associate (MTCNA) اولین دوره آموزشی میکروتیک MTCNA می باشد. در این دوره دانشجویان با تجهیزات میکروتیک آشنا شده و توانایی پیکر بندی روتر های شرکت میکروتیک را بصورت کامل فرا می گیرند و با مباحث مهمی مانند Qos، Routing، NAT،firewall و … آشنا می گردند. دوره MTCNA پیش نیاز سایر دوره های میکروتیک […]


۰۶
بهمن
۱۳۹۷

کارگاه ترغیب کارکنان به آموزش در دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی

در تاریخ ۹۷/۱۱/۰۲ کارگاه ترغیب کارکنان به آموزش در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی اختصاصا برای مدیران و پرسنل محترم آموزش شهرداری تهران به همت دپارتمان برون سازمانی مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد با مدیریت مهندس مهدی نصرالهی در سالن همایشهای مجتمع فنی تهران واقع در ساختمان سعادت آباد برگزار گردید. سخنران این کارگاه جناب […]