برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در سه سال متوالی
(90، 91، 92 )

22222816 (تماس جهت مشاوره)

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
14123 آموزش تایپ و تندزنی 15 ساعت 95/06/11 پنجشنبه 14:30-17:30 102000 تومان

۱۰۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/06/17 زوج 14:30-17:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 8:30-12:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14128 ICDL Level l 68 ساعت 95/06/05 جمعه 13-18 315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14128 ICDL Level l 68 ساعت 95/06/29 دوشنبه-پنجشنبه 17:30-20:30 315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/06/20 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 13-17 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14129 ICDL Level II 63 ساعت 95/06/20 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14129 ICDL Level II 63 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 13-17 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14128 ICDL Level l 68 ساعت 95/06/31 زوج 8:30-11:30 315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12174 Microsoft Excel 2013Expert 24 ساعت 95/07/05 دوشنبه 17:30-20:30 171000 تومان

۱۷۱،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14129 ICDL II 63 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 8:30-12:30 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14129 ICDL Level II 63 ساعت 95/06/17 زوج 14:30-17:30 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/06/09 سه شنبه 17:30-20:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/06/31 چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/06/09 سه شنبه 17:30-20:30 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12126 مدیریت پرتفوی 15 ساعت 95/06/11 پنجشنبه 10-14 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 10-13 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 10-13 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 18 ساعت 95/06/08 دوشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

1213 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/06/02 سه شنبه 8:30-11:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/06/07 یکشنبه 16:30-20:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/06/25 پنجشنبه 9-12 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/06/11 پنجشنبه 9-12 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13125 فن بیان 40 ساعت 95/06/06 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13126 سخنرانی و بداهه پردازی 40 ساعت 95/06/06 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13124 فن بیان و مهارتهای گویندگی 140 ساعت 95/06/06 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1835000 تومان

۱،۸۳۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13124 فن بیان و مهارتهای گویندگی 140 ساعت 95/05/05 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 1835000 تومان

۱،۸۳۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13126 سخنرانی و بداهه پردازی 40 ساعت 95/05/05 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13125 فن بیان 40 ساعت 95/05/05 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
16229 Free conversation (A) 126 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 9-12 774000 تومان

۷۷۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15209 CAE 3 42 ساعت 95/06/09 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 288000 تومان

۲۸۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16284 مکاتبات بازرگانی ۱ 40 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 14-17 328000 تومان

۳۲۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16187 Business English Course PI 1 42 ساعت 95/06/26 جمعه 14:30-18:30 366000 تومان

۳۶۶،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16184 Business English Course Elementary 1 42 ساعت 95/06/26 جمعه 9:30-13:30 342000 تومان

۳۴۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15207 CAE 1 42 ساعت 95/06/26 جمعه 10-14 288000 تومان

۲۸۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16231 Free conversation ( C) 126 ساعت 95/06/26 جمعه 10-13 837000 تومان

۸۳۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16231 Free conversation ( C) 126 ساعت 95/06/23 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 837000 تومان

۸۳۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16230 Free conversation (B) 126 ساعت 95/06/26 جمعه 10-13 819000 تومان

۸۱۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16230 Free conversation (B) 126 ساعت 95/06/18 دوشنبه 20:30-17:30 پنج شنبه 17:30-14:30 819000 تومان

۸۱۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16229 Free conversation (A) 126 ساعت 95/06/26 جمعه 9-13 774000 تومان

۷۷۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16229 Free conversation (A) 126 ساعت 95/06/17 زوج 17:30-20:30 774000 تومان

۷۷۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16231 Free conversation 3 42 ساعت 95/06/26 جمعه 10-14 279000 تومان

۲۷۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20141 English Upper Intermediate Course 3 42 ساعت 95/06/07 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20137 English Intermediate Course 3 42 ساعت 95/06/31 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 232000 تومان

۲۳۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20134 English Pre IntermediateCourse 4 42 ساعت 95/06/06 زوج 17:30-20:30 232000 تومان

۲۳۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20132 English Pre IntermediateCourse 2 42 ساعت 95/06/16 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 232000 تومان

۲۳۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20131 English Pre IntermediateCourse 1 42 ساعت 95/06/16 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 232000 تومان

۲۳۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20129 English Elementary Course 3 42 ساعت 95/06/17 زوج 17:30-20:30 229000 تومان

۲۲۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20128 English Elementary Course 2 42 ساعت 95/06/08 دوشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 229000 تومان

۲۲۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20127 English Elementary Course 1 42 ساعت 95/06/19 جمعه 10-16 229000 تومان

۲۲۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20127 English Elementary Course 1 42 ساعت 95/06/24 زوج 9-12 229000 تومان

۲۲۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20127 English Elementary Course 1 42 ساعت 95/06/17 زوج 17:30-20:30 229000 تومان

۲۲۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13132 عکاسی دیجیتال 110 ساعت 95/06/13 شنبه-چهارشنبه 14:30-17:30 1590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13149 (رتوش عکس)Photo Retouching 45 ساعت 95/06/15 دوشنبه 14:30-17:30 600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16123 گریم متعادل سازی 70 ساعت 95/05/30 شنبه 9-14 1500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13132 عکاسی دیجیتال 110 ساعت 95/06/29 دوشنبه 9-14 1590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12127 پریمیر (Premiere) 48 ساعت 95/06/02 سه شنبه 13:30-17:30 745000 تومان

۷۴۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۶ 108 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 14:30-18:30 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13124-13127-13123 طراحی لباس مقدماتی تا پیشرفته-گروه۲۵ 366 ساعت 95/06/09 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 3660000 تومان

۳،۶۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12162 Advanced Web Design 42 ساعت 95/06/11 پنجشنبه 8:30-14:30 360000 تومان

۳۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

CCNA-CCNP Pack Route and Switch 150 ساعت 95/06/26 جمعه 9-14 2520000 تومان

۲،۵۲۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14148 CCNP Switch 42 ساعت 95/07/02 جمعه 9-13 728000 تومان

۷۲۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17147 CCNP Route 60 ساعت 95/07/01 پنجشنبه-جمعه 13-17 992000 تومان

۹۹۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 18-21 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

18123 SCJP Java Programming Essentials 70 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 18-21 693000 تومان

۶۹۳،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15127 Web-based Client Application Development I 60 ساعت 95/07/10 شنبه-چهارشنبه 17-21 605000 تومان

۶۰۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15129 Net Framework Application Development Foundation II 45 ساعت 95/06/11 پنجشنبه 14-18 601000 تومان

۶۰۱،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12142 Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL 42 ساعت 95/06/07 یکشنبه-سه شنبه 18-21 632000 تومان

۶۳۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

21124 Configuring windows server 2012 R2(70-410) 51 ساعت 95/07/04 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/06/26 جمعه 8-13 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/06/11 دوشنبه 21-17 پنجشنبه17-13 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/06/26 جمعه 8-13 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13124 VCAP-DCA (ESXi 6.0) 42 ساعت 95/06/22-26 دوشنبه تا جمعه 8-18 1008000 تومان

۱،۰۰۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

18126 MTCUME (Mikro Tik Certified User Management) 16 ساعت 95/06/04-05 پنجشنبه و جمعه 8-18 462000 تومان

۴۶۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12128 ITIL Foundation V3 27 ساعت 95/06/18-20 پنجشنبه و جمعه و شنبه 8-18 702000 تومان

۷۰۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17123 Hack Pack 144 ساعت 95/06/26 جمعه 14-19 2916000 تومان

۲،۹۱۶،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16131 LPIC-1 42 ساعت 95/05/28 پنجشنبه 14-19 603000 تومان

۶۰۳،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 CompTIA A + (Hardware) 51 ساعت 95/06/06 جمعه 8-13 470000 تومان

۴۷۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17144 CCNA Wireless 36 ساعت 95/07/02 جمعه 14-19 653000 تومان

۶۵۳،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17140 CCNA Security 45 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14-19 864000 تومان

۸۶۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17146 CCNA Route and Switch 54 ساعت 95/06/23 یکشنبه-سه شنبه 18-21 766000 تومان

۷۶۶،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/06/13 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

22123 Configuring windows 8.1 48 ساعت 95/06/09 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 542000 تومان

۵۴۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 18-21 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/06/11 دوشنبه21-17 پنجشنبه17-13 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17126 Ios 7 Programming Fundamentals 40 ساعت 95/07/09 جمعه 8-13 720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

18124 Java Mobile Programming for android 50 ساعت 95/07/25 پنجشنبه-جمعه 17:30-20:30 720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20123 C++(core) 40 ساعت 95/05/28 پنجشنبه - جمعه 17:30-20:30 399000 تومان

۳۹۹،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

21125 Programming with Python 60 ساعت 95/07/12 دوشنبه-پنجشنبه 17-21 651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16127 SQL Server 2012 Reporting Services 20 ساعت 95/07/03 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16124 SQL Server 2012 Administration 25 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 13-17 500000 تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15124 SQL Server 2012 Design/Query/Develop 60 ساعت 95/06/16 یکشنبه-سه شنبه 17-21 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17124 اصول برنامه نویسی .net 30 ساعت 95/05/26 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 220000 تومان

۲۲۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

17130 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo 40 ساعت 95/05/26 یکشنبه - سه شنبه 13-16 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

CIW Package 210 ساعت 95/07/02 جمعه 9-14 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

CIW Package 210 ساعت 95/06/23 یکشنبه-سه شنبه 17-21 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/06/23 یکشنبه - سه شنبه 17-21 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/07/02 جمعه 9-14 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

18123 MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate) 24 ساعت 95/06/19-22 جمعه تا دوشنبه 9-17 450000 تومان

۴۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12128 آموزش نرم افزار راینو سطح ۱ 50 ساعت 95/06/27 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 425000 تومان

۴۲۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13153 دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 60 ساعت 95/06/20 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13169 ABAQUS I 60 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 8:30-14:30 510000 تومان

۵۱۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12134 ORACLE PRIMAVERA ( P6) 60 ساعت 95/06/25 پنجشنبه 14:30-20:30 698500 تومان

۶۹۸،۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13123 Adobe InDesign 70 ساعت 95/06/23 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

Photo shop & InDesign 120 ساعت 95/06/23 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 1067500 تومان

۱،۰۶۷،۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12157 پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP 106 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 8:30-14:30 1272000 تومان

۱،۲۷۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12134 استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 32 ساعت 95/06/26 جمعه 8:30-14:30 416000 تومان

۴۱۶،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/06/20 شنبه-چهارشنبه 17-21 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12125 Catia I 75 ساعت 95/06/26 جمعه 14:30-20:30 600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12129 آموزش V-RAY 30 ساعت 95/06/17 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12142 فتوشاپ برای معماری 30 ساعت 95/06/02 یکشنبه - سه شنبه 14:30-17:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 95/06/13 زوج 14:30-17:30 517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت 95/06/13 زوج 14:30-17:30 840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12152 Solidworks I 60 ساعت 95/06/19 جمعه 14:30-20:30 490000 تومان

۴۹۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12130 نرم افزار Lumion 20 ساعت 95/06/19 پنجشنبه 8:30-14:30 264000 تومان

۲۶۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12128-12124 مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS 55 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 16:30-20:30 575000 تومان

۵۷۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12143 Sketchup & Vray 40 ساعت 95/06/13 زوج 11:30-14:30 336000 تومان

۳۳۶،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت 95/06/12 جمعه 8:30-14:30 840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 95/06/12 جمعه 8:30-14:30 517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت 95/06/12 جمعه 8:30-14:30 594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 MS.Project 60 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 8:30-14:30 612000 تومان

۶۱۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت 95/06/07 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت 95/06/21 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت 95/06/11 پنجشنبه 14:30-20:30 648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12140 ETABS & SAFE I 90 ساعت 95/06/12 جمعه 8:30-12:30 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12133 گوهر شناسی کاربردی 60 ساعت 95/06/02 سه شنبه 9-14 1188000 تومان

۱،۱۸۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12139 فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر 30 ساعت 95/06/05 جمعه 14:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

16130 زبان تخصصی تجارت طلا و جواهر 30 ساعت 95/06/16 سه شنبه 17:30-20:30 590000 تومان

۵۹۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

گوهر های شفابخش 200 ساعت 95/06/31 دوشنبه-چهارشنبه 14-19 3980000 تومان

۳،۹۸۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

گوهر های شفابخش 200 ساعت 95/06/05 جمعه 9-14 3980000 تومان

۳،۹۸۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۵ 108 ساعت 95/05/14 پنجشنبه 14:30-18:30 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۶ 108 ساعت 95/05/04 شنبه 16:30-20:30 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
19125 مالیات بر ارزش افزوده 8 ساعت 95/06/12 جمعه 8:30-13:30 100000 تومان

۱۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

19124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 14:30-18:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

19128 نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 ساعت 95/06/12 جمعه 8:30-13:30 255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/06/10 شنبه-چهارشنبه 9-12 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/06/05 جمعه 9-14 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/06/01 زوج 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13195 حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت 95/06/05 جمعه 9-14 2250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13195 حسابداری ویژه بازار کار(فشرده) 180 ساعت 95/06/01 زوج 17:30-20:30 2250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

20125 حسابداری مکانیزه 20 ساعت 95/06/04 پنجشنبه 14:30-18:30 280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

19124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت 95/07/02 جمعه 12-16 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران 108 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 16-20 1850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12133 مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار 12 ساعت 95/06/04 پنجشنبه 12-15 370000 تومان

۳۷۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

21123 مدیریت MBA 326 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 13-20 6500000 تومان

۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12136 تجارت بین الملل 16 ساعت 95/06/03 دوشنبه-چهارشنبه 16-19 352000 تومان

۳۵۲،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13128 اسکیس و راندو 50 ساعت 95/06/01 دوشنبه 17:30-20:30 500000 تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت 95/05/23 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 6650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت 95/05/24 یکشنبه-سه شنبه 9-13 6650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه۵۲ 388 ساعت 95/05/24 یکشنبه-سه شنبه 9-13 3150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۱ 388 ساعت 95/05/23 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 3150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان افزودن به سبد خرید


آخرین اخبار

۰۱
شهریور
۱۳۹۵

زبان انگلیسی

با توجه به محدود بودن ظرفیت پکیج فشرده آیلتس برای روزهای زوج ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ فرصت ثبت نام تا ۵ شهریور خواهد بود. علاقمندان می توانند برای مشاوره و ثبت نام با شماره ۲۲۲۲۲۸۱۶ تماس حاصل فرمایند.


۰۱
شهریور
۱۳۹۵

زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزشی ویژه مکالمه برای سطح مبتدی روزهای فرد ساعت ۹ الی ۱۲ صبح آغاز شده است. علاقمندان می توانند برای مشاوره و ثبت نام دوره های جدید با شماره ۲۲۲۲۲۸۱۶ تماس حاصل فرمایند.


۳۱
مرداد
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع ثبت نام کارگاه جامع حسابداری مکانیزه روزهای پنج شنبه ساعت  ۱۴ الی ۱۸