برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در سه سال متوالی
(90، 91، 92 )

22222816 (تماس جهت مشاوره)

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12137بازاریابی اینترنتی(Digital Marketing)20 ساعت95/10/24جمعه9-13418000 تومان

۴۱۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12151مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)12 ساعت95/11/13چهارشنبه16-20270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12136فروش حرفه ای (مدیریت فروش و بازاریابی)12 ساعت95/11/09دوشنبه17-20184800 تومان

۱۸۴،۸۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12137بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing)20 ساعت95/11/11دوشنبه16-20418000 تومان

۴۱۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12137بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing)20 ساعت95/11/29جمعه10-14418000 تومان

۴۱۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12133مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار12 ساعت95/11/05یکشنبه-سه شنبه12-15370000 تومان

۳۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21123مدیریت MBA326 ساعت95/11/29جمعه10-166500000 تومان

۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12123تحلیل بنیادی کاربردی در سهام39 ساعت95/12/19پنجشنبه10-14760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج سرمایه گذاری در بورس99 ساعت95/11/24یکشنبه17:30-20:302060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک18 ساعت95/11/24یکشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12126مدیریت پرتفوی15 ساعت95/11/03یکشنبه17:30-20:30350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123تحلیل بنیادی کاربردی در سهام39 ساعت95/11/19سه شنبه17:30-20:30760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24 ساعت95/10/30پنجشنبه9-12550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24 ساعت95/11/07پنجشنبه10-14550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس21 ساعت95/11/24یکشنبه17:30-20:30400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
15123فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته60 ساعت1395/10/30پنجشنبه8:30-14:30517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144Photoshop & Illustrator CS4110 ساعت95/10/30پنجشنبه8:30-14:30840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134نرم افزار MATLAB30 ساعت95/11/08جمعه13-17275000 تومان

۲۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14147Adobe Illustrator CS460 ساعت95/10/14یکشنبه-سه شنبه9:30-13:30494500 تومان

۴۹۴،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124۳D MAX(Core&Expert)100 ساعت95/10/30پنجشنبه8:30-14:30825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140ETABS & SAFE I90 ساعت95/11/04دوشنبه-چهارشنبه17:30-20:301200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124۳D MAX(Core&Expert)100 ساعت95/11/05یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128آموزش نرم افزار راینو سطح ۱50 ساعت95/11/04دوشنبه17:30-20:30425000 تومان

۴۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13153دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی60 ساعت95/11/10یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13169ABAQUS I60 ساعت95/11/14پنجشنبه8:30-14:30510000 تومان

۵۱۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13123Adobe InDesign70 ساعت95/11/02شنبه-چهارشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12157پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP106 ساعت95/11/01جمعه8:30-14:301272000 تومان

۱،۲۷۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125Catia I75 ساعت95/10/16پنجشنبه14:30-20:30600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12129آموزش V-RAY30 ساعت95/11/23شنبه-چهارشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142فتوشاپ برای معماری30 ساعت95/11/09شنبه-چهارشنبه17:30-20:30400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته60 ساعت95/11/03یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144Photoshop & Illustrator CS4110 ساعت95/11/03یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12152Solidworks I60 ساعت95/11/14پنجشنبه8:30-14:30490000 تومان

۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12130نرم افزار Lumion20 ساعت95/11/07پنجشنبه14:30-18:30264000 تومان

۲۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128-12124مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS55 ساعت95/11/07پنجشنبه14:30-18:30575000 تومان

۵۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127اتوکد دوبعدی72 ساعت95/11/03یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123MS.Project60 ساعت95/11/01جمعه8:30-14:30612000 تومان

۶۱۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127اتوکد دوبعدی72 ساعت95/11/15جمعه8:30-14:30594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148نرم افزار Revit معماری60 ساعت95/10/26یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148نرم افزار Revit معماری60 ساعت95/11/07پنجشنبه14:30-20:30648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
15126Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net30 ساعت95/11/21پنجشنبه9-13363000 تومان

۳۶۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14148CCNP Switch42 ساعت95/11/29جمعه14:30-18:30728000 تومان

۷۲۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17147CCNP Route60 ساعت95/11/08جمعه9-14992000 تومان

۹۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124VCAP-DCA (ESXi 6.0)42 ساعت95/11/28تا95/12/01پنجشنبه تا یکشنبه9-191008000 تومان

۱،۰۰۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12162Advanced Web Design42 ساعت95/11/08جمعه9-14:30360000 تومان

۳۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18124MTCRE (Mikro Tik Certified Routing Engineer)16 ساعت95/11/28-29پنجشنبه-جمعه9-17460000 تومان

۴۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate)42 ساعت95/11/17یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30351000 تومان

۳۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17126Ios 7Programming Fundamentals40 ساعت95/11/22جمعه14:30-19:30720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18124Java Mobile Programming for android50 ساعت95/11/14پنجشنبه14:30-19:30720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125CompTIA Network+ (N10-006) کمپ24 ساعت95/11/20-22چهارشنبه الی جمعه9-17270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129MCSA Packages216 ساعت95/11/15جمعه8:30-14:302555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22126Configuring Advanced Windows Server 201245 ساعت95/11/12یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30625000 تومان

۶۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21124Configuring windows server 2012 R2(70-410)51 ساعت95/11/06شنبه-چهارشنبه17:30-20:30617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123CompTIA A + (Hardware)51 ساعت95/11/15جمعه14-19470000 تومان

۴۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت210 ساعت95/11/05یکشنبه-سه شنبه17-212600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12164JQuery & Ajax42 ساعت95/11/15پنجشنبه-جمعه14:30-18:30517000 تومان

۵۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12163Java Script30 ساعت95/11/15پنجشنبه-جمعه14:30-18:30375000 تومان

۳۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161Web Design Foundamental(HTML5-CSS3)54 ساعت95/11/05یکشنبه-سه شنبه17-21330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125CompTIA Network+ (N10-006)30 ساعت95/11/15جمعه8:30-14:30270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

26125Advances in Programming with Java60 ساعت95/11/20شنبه-چهارشنبه18-21651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18126MTCUME (Mikro Tik Certified User Management)16 ساعت95/11/7-8پنجشنبه-جمعه9-17462000 تومان

۴۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123C++(core)40 ساعت95/11/10یکشنبه-سه شنبه17-21399000 تومان

۳۹۹،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123Net framework Application development foundation I60 ساعت95/11/14پنجشنبه8:30-14:30540000 تومان

۵۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22123Configuring windows 8.148 ساعت95/11/08جمعه14:30-19:30542000 تومان

۵۴۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

CCNA-CCNP Pack Route and Switch150 ساعت95/11/19یکشنبه-سه شنبه17:30-20:302520000 تومان

۲،۵۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129MCSA Packages216 ساعت95/11/06شنبه-چهارشنبه17:30-20:302555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18123SCJP Java Programming Essentials70 ساعت95/11/14پنجشنبه14:30-19:30693000 تومان

۶۹۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125(N10-006)+CompTIA Network30 ساعت95/11/06شنبه-چهارشنبه17:30-20:30270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17123Hack Pack144 ساعت95/11/28پنجشنبه14:30-19:302916000 تومان

۲،۹۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16131LPIC-142 ساعت95/11/15جمعه14-19850000 تومان

۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17144CCNA Wireless36 ساعت95/11/28پنجشنبه14-19653000 تومان

۶۵۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17140CCNA Security45 ساعت95/11/29جمعه14-19864000 تومان

۸۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17146CCNA Route and Switch54 ساعت95/11/19یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30766000 تومان

۷۶۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21125Programming with Python60 ساعت95/11/17یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15124SQL Server 2012 Design/Query/Develop60 ساعت95/11/08جمعه14:30-20:30660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17124اصول برنامه نویسی .net30 ساعت95/11/11دوشنبه18-21220000 تومان

۲۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17130مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo40 ساعت95/11/14پنجشنبه8:30-14:30350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
21176آشنایی با نظام حقوق و دستمزد16 ساعت95/11/01جمعه9-14150000 تومان

۱۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123حسابداری مالی خدماتی50 ساعت95/11/29جمعه9-14550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران108 ساعت95/11/29جمعه9-141850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123حسابداری مالی خدماتی50 ساعت95/11/08جمعه9-14550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران108 ساعت95/10/28سه شنبه9-121850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12158حسابداری صنعتی ۱50 ساعت95/11/15جمعه14-18650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125حسابداری مکانیزه20 ساعت95/11/09شنبه-دوشنبه9:30-12:30280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125حسابداری مکانیزه20 ساعت95/11/22جمعه9-14280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70 ساعت95/11/11زوج17:30-20:301000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70 ساعت95/11/01جمعه9-141000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19125مالیات بر ارزش افزوده8 ساعت95/11/08جمعه9-14100000 تومان

۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70 ساعت95/11/09شنبه-دوشنبه9:30-12:301000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124حسابداری مالی بازرگانی40 ساعتفروردین96پنجشنبه14-18420000 تومان

۴۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123حسابداری مالی خدماتی50 ساعت95/10/28سه شنبه9-12550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19124ترفندهای اکسل در حسابداری25 ساعتفروردین96جمعه9-14400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19128نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی10 ساعت95/11/08جمعه9-14255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123حسابداری مالی خدماتی50 ساعت95/11/21پنجشنبه14-18550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195حسابداری ویژه بازار کار180 ساعت95/11/21پنجشنبه14-182250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران108 ساعت95/11/08جمعه9-141850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12167Microsoft Excel 201324 ساعت95/12/01یکشنبه-سه شنبه9-13164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129ICDL II(Excel, Access, Power Point)63 ساعت95/12/01یکشنبه-سه شنبه9-13297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12173Microsoft Word201324 ساعت1395/10/26یکشنبه-سه شنبه9-13164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129ICDL II(Excel, Access, Power Point)63 ساعت95/11/06شنبه-چهارشنبه9-13297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167Microsoft Excel 201324 ساعت95/11/06شنبه-چهارشنبه9-13164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128ICDL I(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)68 ساعت95/11/06شنبه-چهارشنبه17:30-20:30315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167Microsoft Excel 201324 ساعت95/11/12یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129ICDL II(Excel, Access, Power Point)63 ساعت95/11/12یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14140ICDL Pack131 ساعت95/11/26یکشنبه-سه شنبه9-13582000 تومان

۵۸۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12174Microsoft Excel 2013Expert24 ساعت95/10/27دوشنبه17:30-20:30171000 تومان

۱۷۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
22172-22173IELTS package240 ساعت95/11/05یکشنبه-سه شنبه17:30-20:304190000 تومان

۴،۱۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22172-22173IELTS package240 ساعت95/11/08زوج14-174190000 تومان

۴،۱۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22139IELTS Skills102 ساعت95/10/30پنجشنبه15-191498000 تومان

۱،۴۹۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231conversation ( C)168 ساعت95/11/10یکشنبه-سه شنبه10-131116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230conversation (B)168 ساعت95/11/12یکشنبه-سه شنبه17:30-20:301092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230conversation (B)168 ساعت95/10/30پنجشنبه-جمعه15-181092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229conversation (A)168 ساعت95/11/17یکشنبه-سه شنبه10-131032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229conversation (A)168 ساعت95/11/07پنجشنبه-جمعه15-181032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229conversation (A)168 ساعت95/11/20شنبه-چهارشنبه17:30-20:01032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231conversation (C)168 ساعت95/11/14پنجشنبه-جمعه15-181116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12134آموزش طراحی جواهرات – گروه ۱۸108 ساعت95/10/30پنجشنبه10-142178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128-13123طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی-گروه۲۸210 ساعت95/10/27شنبه-دوشنبه9:30-12:302490000 تومان

۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124طراحی دستی جواهرات-گروه۱۸108 ساعت95/10/30پنجشنبه10-141003000 تومان

۱،۰۰۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
13132عکاسی دیجیتال110 ساعت95/10/28یکشنبه-سه شنبه17:30-20:301590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13132عکاسی دیجیتال110 ساعت95/11/07پنجشنبه10-141590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13149(رتوش عکس)Photo Retouching45 ساعت95/10/27دوشنبه14:30-17:30600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16123گریم متعادل سازی70 ساعت95/10/11شنبه9-141500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124فن بیان و مهارتهای گویندگی140 ساعت95/10/20شنبه-دوشنبه14:30-17:301835000 تومان

۱،۸۳۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13127گویندگی و اجرا30 ساعت95/10/20شنبه-دوشنبه17:30-20:30650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13125فن بیان40 ساعت95/10/20شنبه-دوشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12133گوهر شناسی کاربردی60 ساعت95/10/07یکشنبه15-201188000 تومان

۱،۱۸۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۸108 ساعت95/10/30پنجشنبه10-142178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16126گوهر های شفابخش200 ساعت95/10/25پنجشنبه14-203980000 تومان

۳،۹۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۷108 ساعت95/09/24چهارشنبه10-142178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12123کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۵388 ساعت95/11/06زوج17:30-20:303150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123پکیج معماری و دکوراسیون داخلی782 ساعت95/11/06زوج17:30-20:306650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123پکیج معماری و دکوراسیون داخلی782 ساعت95/10/13دوشنبه-پنجشنبه10-156650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۴388 ساعت95/10/13دوشنبه-پنجشنبه10-153150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
مدیریت هنر360 ساعت-زوج17:30-20:304940000 تومان

۴،۹۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control)36 ساعت-دوشنبه-چهارشنبه17:30-20:301800000 تومان

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)36 ساعت-یکشنبه-سه شنبه16-201200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)36 ساعت-یکشنبه-سه شنبه16-201200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop)36 ساعت-سه شنبه14:30-17:301500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر های اجرایی و رسانه های نوین۱ (Performing arts and new media workshop 1)36 ساعت-یکشنبه- پنجشنبه17:30-20:302000000 تومان

۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals)30 ساعت-دوشنبه11:30-14:301200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 )30 ساعت-پنجشنبه9-121200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

زیبایی شناسی هنر معاصر30 ساعت-چهارشنبه17-20550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین30 ساعت-چهارشنبه17-20550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید50 ساعت-فرد17-201100000 تومان

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین


آخرین اخبار

۲۶
دی
۱۳۹۵

زبان انگلیسی

آخرین مهلت برای ثبت نام کلاس مهارتهای آزمون ایلتس. برای افراد متوسط و پیشرفته. فقط ۵شنبه ها. با استاد مهدی  فتحیه دارای مدرک تدریس از دانشگاه کمبریج.  با ۱۰% تخفیف.


۲۶
دی
۱۳۹۵

زبان انگلیسی

آخرین مهلت برای ثبت نام کلاس پک آیلتس از مبتدی تا نمره ۷ در ۱۰ ماه. یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر. با استاد مهدی فتحیه دارای مدرک تدریس از دانشگاه کمبریج.  با ۱۰% تخفیف


۲۶
دی
۱۳۹۵

زبان انگلیسی

آخرین مهلت برای ثبت نام کلاس مکالمه سطح مبتدی ۵شنبه ها و جمعه هاساعت ۱۵تا ۱۸ با تخفیف ۱۰%