رزرو رايگان نخستین نشست تخصصی آموزش هنر و مدیای جدید

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/07/16 جمعه 8:30-13 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 95/07/16 جمعه 8:30-13 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14123 آموزش تایپ و تندزنی 15 ساعت 95/07/29 پنجشنبه 9-12 102000 تومان

۱۰۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 8:30-12:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128 ICDL I(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word) 68 ساعت 95/07/14 زوج 8:30-11:30 315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/07/14 پنجشنبه 14:30-19:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 95/07/14 پنجشنبه 14:30-19:30 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 8:30-12:30 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14140 ICDL Pack 131 ساعت 95/07/22 پنجشنبه-جمعه 16:30-20:30 582000 تومان

۵۸۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12174 Microsoft Excel 2013Expert 24 ساعت 95/07/19 دوشنبه 17:30-20:30 171000 تومان

۱۷۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12173 Microsoft Word2013 24 ساعت 95/07/16 جمعه 13-18 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 18 ساعت 95/07/29 پنجشنبه 10-14 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/07/13 سه شنبه 17:30-20:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/07/07 چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/07/13 سه شنبه 17:30-20:30 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12126 مدیریت پرتفوی 15 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 10-14 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/07/22 پنجشنبه 10-13 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/07/22 پنجشنبه 10-13 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 18 ساعت 95/07/05 دوشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/07/06 سه شنبه 8:30-11:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/07/04 یکشنبه 16:30-20:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/07/08 پنجشنبه 9-12 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/08/13 پنجشنبه 9-12 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13126 سخنرانی و بداهه پردازی 40 ساعت 95/07/26 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124 فن بیان و مهارتهای گویندگی 140 ساعت 95/07/26 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 1835000 تومان

۱،۸۳۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13127 گویندگی و اجرا 30 ساعت 95/07/26 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13125 فن بیان 40 ساعت 95/07/26 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
20131-4 English Pre Intermediate Package 126 ساعت 95/07/03 جمعه 9-12 696000 تومان

۶۹۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20131-4 English Pre Intermediate Package 126 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 696000 تومان

۶۹۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت 95/07/07 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15209 CAE 3 42 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 288000 تومان

۲۸۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16284 مکاتبات بازرگانی ۱ 60 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14-17 656000 تومان

۶۵۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231 conversation ( C) 168 ساعت 95/07/18 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 1116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت 95/07/17 زوج 10-13 1092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت 95/07/11 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 1092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت 95/07/16 جمعه 9-13 1032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 13-16 1032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

Free conversation (Movie-Music-News-Discussion) 84 ساعت 95/07/09 جمعه 10-13 558000 تومان

۵۵۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20137 English Intermediate Course 3 42 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 232000 تومان

۲۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20135-8 English Intermediate package 168 ساعت 95/07/10 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 928000 تومان

۹۲۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20127-9 English Elementary package 126 ساعت 95/07/16 جمعه 9-12 677000 تومان

۶۷۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20127-9 English Elementary package 126 ساعت 95/07/10 زوج 17:30-20:30 677000 تومان

۶۷۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20127-9 English Elementary package 126 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 13:30-16:30 677000 تومان

۶۷۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16184-6 Business English Elementary Package 126 ساعت 95/07/22 پنجشنبه 13:30-16:30 1026000 تومان

۱،۰۲۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20139-40-1 English Upper Intermediate Package 168 ساعت 95/07/11 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 1080000 تومان

۱،۰۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13149 (رتوش عکس)Photo Retouching 45 ساعت 95/07/26 دوشنبه 17:30-20:30 600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16123 گریم متعادل سازی 70 ساعت 95/07/24 شنبه 9-14 1500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13132 عکاسی دیجیتال 110 ساعت 95/07/19 دوشنبه 14:30-20:30 1590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۶ 108 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14:30-18:30 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124-13127-13123 طراحی لباس مقدماتی تا پیشرفته-گروه۲۵ 366 ساعت 95/07/06 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 3660000 تومان

۳،۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12164 JQuery & Ajax 42 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 8:30-13 517000 تومان

۵۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124 C++(Expert) 40 ساعت 95/07/16 پنجشنبه-جمعه 17-21 439000 تومان

۴۳۹،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 Net framework Application development foundation I 60 ساعت 95/07/13 یکشنبه-سه شنبه 16-19 540000 تومان

۵۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22125 Administering Windows Server 2012 R2 60 ساعت 95/07/11 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 726000 تومان

۷۲۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22123 Configuring windows 8.1 48 ساعت 95/07/17 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 542000 تومان

۵۴۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22123 Configuring windows 8.1 48 ساعت 95/07/09 جمعه 8:30-13 542000 تومان

۵۴۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

CCNA-CCNP Pack Route and Switch 150 ساعت 95/07/09 جمعه 9-14 2520000 تومان

۲،۵۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14148 CCNP Switch 42 ساعت 95/07/09 جمعه 9-13 728000 تومان

۷۲۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17147 CCNP Route 60 ساعت 95/07/29 پنجشنبه-جمعه 13-17 992000 تومان

۹۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/07/11 یکشنبه-سه شنبه 18-21 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18123 SCJP Java Programming Essentials 70 ساعت 95/07/17 شنبه-چهارشنبه 17-21 693000 تومان

۶۹۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15127 Web-based Client Application Development I 60 ساعت 95/07/10 شنبه-چهارشنبه 17-21 605000 تومان

۶۰۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15129 Net Framework Application Development Foundation II 45 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 14-18 601000 تومان

۶۰۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142 Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL 42 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 9-13 632000 تومان

۶۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21124 Configuring windows server 2012 R2(70-410) 51 ساعت 95/07/14 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/07/09 جمعه 8:30-13 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/07/05 دوشنبه 21-17 پنجشنبه17-13 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/07/09 جمعه 8:30-13 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124 VCAP-DCA (ESXi 6.0) 42 ساعت 95/06/22-26 دوشنبه تا جمعه 8-18 1008000 تومان

۱،۰۰۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17123 Hack Pack 144 ساعت 95/07/29 جمعه 14-19 2916000 تومان

۲،۹۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16131 LPIC-1 42 ساعت 95/06/25 پنجشنبه 14-19 850000 تومان

۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 CompTIA A + (Hardware) 51 ساعت 95/07/08 پنجشنبه-جمعه 13-17 470000 تومان

۴۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17144 CCNA Wireless 36 ساعت 95/07/16 جمعه 14-19 653000 تومان

۶۵۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17140 CCNA Security 45 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14-19 864000 تومان

۸۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17146 CCNA Route and Switch 54 ساعت 95/07/11 یکشنبه-سه شنبه 18-21 766000 تومان

۷۶۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/07/17 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/07/27 یکشنبه-سه شنبه 18-21 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/08/06 دوشنبه21-17 پنجشنبه17-13 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17126 Ios 7 Programming Fundamentals 40 ساعت 95/07/09 جمعه 8-13 720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18124 Java Mobile Programming for android 50 ساعت 95/07/25 پنجشنبه-جمعه 17:30-20:30 720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 C++(core) 40 ساعت 95/07/09 جمعه 9-13 399000 تومان

۳۹۹،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21125 Programming with Python 60 ساعت 95/07/12 دوشنبه-پنجشنبه 17-21 651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16127 SQL Server 2012 Reporting Services 20 ساعت 95/07/10 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16124 SQL Server 2012 Administration 25 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 13-17 500000 تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15124 SQL Server 2012 Design/Query/Develop 60 ساعت 95/06/23 یکشنبه-سه شنبه 17-21 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17124 اصول برنامه نویسی .net 30 ساعت 95/07/07 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 220000 تومان

۲۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17130 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo 40 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 13-17 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت 95/07/09 جمعه 9-14 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت 95/07/13 یکشنبه-سه شنبه 17-21 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/07/13 یکشنبه - سه شنبه 17-21 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/07/09 جمعه 9-14 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18123 MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate) 24 ساعت 95/07/20-23 سه شنبه تا جمعه 9-17 351000 تومان

۳۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13126 SPSS I,II 69 ساعت 95/07/22 پنجشنبه-جمعه 13-17 626900 تومان

۶۲۶،۹۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140-1 ETABS & SAFE (I & II) 130 ساعت 95/08/13 پنجشنبه-جمعه 9-14 1728000 تومان

۱،۷۲۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128 آموزش نرم افزار راینو سطح ۱ 50 ساعت 95/07/12 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 425000 تومان

۴۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13153 دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 60 ساعت 95/07/24 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13169 ABAQUS I 60 ساعت 95/07/29 پنجشنبه 8:30-14:30 510000 تومان

۵۱۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 ORACLE PRIMAVERA ( P6) 60 ساعت 95/07/22 پنجشنبه-جمعه 9-13 698500 تومان

۶۹۸،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13123 Adobe InDesign 70 ساعت 95/06/23 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

Photo shop & InDesign 120 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 1067500 تومان

۱،۰۶۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12157 پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP 106 ساعت 95/07/29 پنجشنبه-جمعه 9-13 1272000 تومان

۱،۲۷۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12144 استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 32 ساعت 95/07/16 جمعه 8:30-14:30 416000 تومان

۴۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/07/17 شنبه-چهارشنبه 17-21 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 Catia I 75 ساعت 95/07/16 جمعه 8:30-14:30 600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12129 آموزش V-RAY 30 ساعت 95/07/28 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/07/29 پنجشنبه 8:30-14:30 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142 فتوشاپ برای معماری 30 ساعت 95/07/18 یکشنبه - سه شنبه 14:30-17:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 8:30-14:30 517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 8:30-14:30 840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12152 Solidworks I 60 ساعت 95/07/16 جمعه 8:30-14:30 490000 تومان

۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12130 نرم افزار Lumion 20 ساعت 95/07/22 پنجشنبه 8:30-14:30 264000 تومان

۲۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128-12124 مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS 55 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14:30-20:30 575000 تومان

۵۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12143 Sketchup & Vray 40 ساعت 95/07/13 یکشنبه-سه شنبه 14:30-17:30 336000 تومان

۳۳۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 8:30-14:30 594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 MS.Project 60 ساعت 95/07/16 جمعه 8:30-14:30 612000 تومان

۶۱۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت 95/07/13 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت 95/07/18 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت 95/07/08 پنجشنبه 8:30-14:30 648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 ETABS & SAFE I 90 ساعت 95/07/24 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12133 گوهر شناسی کاربردی 60 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 9-14 1188000 تومان

۱،۱۸۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12139 فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر 30 ساعت 95/07/23 جمعه 14:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16130 زبان تخصصی تجارت طلا و جواهر 30 ساعت 95/07/27 سه شنبه 17:30-20:30 590000 تومان

۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16126 گوهر های شفابخش 200 ساعت 95/07/28 دوشنبه-چهارشنبه 14-19 3980000 تومان

۳،۹۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۶ 108 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14:30-18:30 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 95/06/28 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 1000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 95/07/09 جمعه 9-14 1000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124 حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت 95/08/07 جمعه 9-14 420000 تومان

۴۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19125 مالیات بر ارزش افزوده 8 ساعت 95/06/26 جمعه 14-19 100000 تومان

۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت 95/06/18 پنجشنبه 14:30-18:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19128 نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 ساعت 95/06/26 جمعه 14-19 255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/06/29 شنبه-دوشنبه 9:30-12:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/07/30 جمعه 9-14 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت 95/07/30 جمعه 9-14 2250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت 95/07/15 پنجشنبه 14:30-20:30 2250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124 حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت 95/08/03 زوج 17:30-12:30 420000 تومان

۴۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت 95/07/02 جمعه 12-16 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران 108 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 16-20 1850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12133 مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار 12 ساعت 95/07/01 پنجشنبه 12-15 370000 تومان

۳۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21123 مدیریت MBA 326 ساعت 95/06/25 پنجشنبه 13-20 6500000 تومان

۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12136 تجارت بین الملل 16 ساعت 95/06/14 دوشنبه-چهارشنبه 16-19 352000 تومان

۳۵۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه۵۲ 388 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 3150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت 95/08/04 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 6650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13128 اسکیس و راندو 50 ساعت 95/07/28 دوشنبه 17:30-20:30 500000 تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت 95/07/04 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 6650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۳ 388 ساعت 95/08/04 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 3150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین


آخرین اخبار

۰۴
مهر
۱۳۹۵

عکاسی و سینمای دیجیتال

ثبت نام دوره عکاسی دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته در ۱۱۰ ساعت روزهای دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ( در حال تکمیل ظرفیت میباشد )


۰۴
مهر
۱۳۹۵

فرهنگ و هنر

آغاز ثبت نام دوره طراحی طلا و جواهر در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰


۰۴
مهر
۱۳۹۵

گریم

ثبت نام دوره گریم و میکاپ ( تعادلسازی چهره ) روزهای شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۳۰ :۲۰