برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در سه سال متوالی
(90، 91، 92 )

22222816 (تماس جهت مشاوره)

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 95/09/22 دوشنبه-پنجشنبه 16:30-20:30 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/09/22 دوشنبه-پنجشنبه 16:30-20:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128 ICDL I(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word) 68 ساعت 95/09/11 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت 95/09/12 جمعه 13-17 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 95/09/12 جمعه 13-17 297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14140 ICDL Pack 131 ساعت 95/09/23 یکشنبه-سه شنبه 9-13 582000 تومان

۵۸۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12174 Microsoft Excel 2013Expert 24 ساعت 95/09/15 دوشنبه 17:30-20:30 171000 تومان

۱۷۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12173 Microsoft Word2013 24 ساعت 95/09/04 پنجشنبه-جمعه 16:30-20:30 164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control) 36 ساعت 95/08/24 دوشنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1800000 تومان

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art) 36 ساعت آبان 95 یکشنبه-سه شنبه 16-20 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class) 36 ساعت آبان 95 یکشنبه-سه شنبه 16-20 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop) 36 ساعت آبان 95 سه شنبه 14:30-17:30 1500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر های اجرایی و رسانه های نوین۱ (Performing arts and new media workshop 1) 36 ساعت آبان 95 یکشنبه- پنجشنبه 17:30-20:30 2000000 تومان

۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals) 30 ساعت آبان 95 دوشنبه 11:30-14:30 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 ) 30 ساعت آبان 95 پنجشنبه 9-12 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

زیبایی شناسی هنر معاصر 30 ساعت آبان 95 چهارشنبه 17-20 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین 30 ساعت آبان 95 چهارشنبه 17-20 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید 50 ساعت آبان 95 فرد 17-20 1100000 تومان

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/09/20 شنبه 17:30-20:30 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 18 ساعت 95/10/05 یکشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12126 مدیریت پرتفوی 15 ساعت 95/11/05 سه شنبه 8:30-11:30 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/10/28 سه شنبه 17:30-20:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/09/16 سه شنبه 8:30-11:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/09/09 سه شنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/09/29 دوشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/09/26 جمعه 9-13 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت 95/09/03 چهارشنبه 17:30-20:30 760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 18 ساعت 95/09/15 دوشنبه 17-20 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/09/20 شنبه 17:30-20:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت 95/10/02 پنجشنبه 9-12 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 10-14 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12126 مدیریت پرتفوی 15 ساعت 95/09/14 یکشنبه 17:30-20:30 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 10-14 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت 95/09/26 جمعه 9-13 2060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
16231 conversation ( C) 168 ساعت 95/10/07 یکشنبه-سه شنبه 14-17 1116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت 95/10/08 دوشنبه-چهارشنبه 10-13 1092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت 95/10/07 یکشنبه-سه شنبه 14-17 1092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت 95/10/01 شنبه-چهارشنبه 14-17 1032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت 95/09/30 یکشنبه-سه شنبه 10-13 1032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت 95/09/29 دوشنبه20:30-17:30 پنجشنبه17-14 1032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت 95/09/17 یکشنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت 95/10/10 پنجشنبه-جمعه 15-18 1092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231 conversation (C) 168 ساعت 95/10/02 پنجشنبه-جمعه 15-18 1116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231 conversation (C) 168 ساعت 95/09/24 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16284 مکاتبات بازرگانی ۱ 60 ساعت 95/09/18 پنجشنبه 14-17 656000 تومان

۶۵۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12143 صنعت مد و فشن 108 ساعت 95/08/27 پنجشنبه 10-15 1400000 تومان

۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 نقاشی روی پارچه 42 ساعت 95/08/27 پنجشنبه 13-16 662000 تومان

۶۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14131 طراحی دوخت تخصصی مانتو 60 ساعت 95/08/25 سه شنبه 10-14 900000 تومان

۹۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128-13123 طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی-گروه۲۶ 210 ساعت 95/09/18 شنبه-چهارشنبه 17-20 2490000 تومان

۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۷ 108 ساعت 95/08/27 پنجشنبه 10-14 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128-13123 طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی-گروه۲۶ 210 ساعت 95/08/20 پنجشنبه 9-15 2490000 تومان

۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12125 CompTIA Network+ (N10-006) کمپ 24 ساعت 95/08/25-27 پنجشنبه - شنبه 9-17 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/09/19 جمعه 14:30-19:30 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22126 Configuring Advanced Windows Server 2012 45 ساعت 95/10/10 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 625000 تومان

۶۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21124 Configuring windows server 2012 R2(70-410) 51 ساعت 95/10/22 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 CompTIA A + (Hardware) 51 ساعت 95/09/19 جمعه 14-19 470000 تومان

۴۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت 95/09/27 دوشنبه 8:30-14:30 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142 Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL 42 ساعت 95/09/28 یکشنبه-سه شنبه 8:30-13 632000 تومان

۶۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12164 JQuery & Ajax 42 ساعت 95/09/14 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 517000 تومان

۵۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12164 JQuery & Ajax 42 ساعت 95/09/26 پنجشنبه-جمعه 14:30-18:30 517000 تومان

۵۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12163 Java Script 30 ساعت 95/09/26 پنجشنبه-جمعه 14:30-18:30 375000 تومان

۳۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12163 Java Script 30 ساعت 95/09/14 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 375000 تومان

۳۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/10/27 دوشنبه 8:30-14:30 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 CompTIA Network+ (N10-006) 30 ساعت 95/09/19 جمعه 14:30-19:30 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

26125 Advances in Programming with Java 60 ساعت 95/10/01 شنبه-چهارشنبه 18-21 651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18126 MTCUME (Mikro Tik Certified User Management) 16 ساعت 95/11/7-8 پنجشنبه-جمعه 9-17 462000 تومان

۴۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18125 MTCTCE (Mikro Tik Certified Traffic Control Engineer) 24 ساعت 95/09/25-27 پنجشنبه تا شنبه 9-17 462000 تومان

۴۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18127 MTCWE (Mikro Tik Certified Wireless Engineer) 16 ساعت 95/09/10-12 چهارشنبه تا جمعه 9-14 462000 تومان

۴۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 C++(core) 40 ساعت 95/09/23 یکشنبه-سه شنبه 17-21 399000 تومان

۳۹۹،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 14:30-19:30 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت 95/10/01 شنبه-چهارشنبه 17-21 2600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 14:30-19:30 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت 95/10/01 شنبه-چهارشنبه 17-21 330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 Net framework Application development foundation I 60 ساعت 95/09/18 پنجشنبه 8:30-14:30 540000 تومان

۵۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22123 Configuring windows 8.1 48 ساعت 95/09/26 جمعه 8:30-13 542000 تومان

۵۴۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

CCNA-CCNP Pack Route and Switch 150 ساعت 95/09/23 یکشنبه-سه شنبه 18-21 2520000 تومان

۲،۵۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/10/08 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18123 SCJP Java Programming Essentials 70 ساعت 95/09/26 جمعه 14:30-19:30 693000 تومان

۶۹۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21124 Configuring windows server 2012 R2(70-410) 51 ساعت 95/09/14 یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 (N10-006)+CompTIA Network 30 ساعت 95/10/08 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت 95/09/26 جمعه 8:30-13 2555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17123 Hack Pack 144 ساعت 95/10/09 پنجشنبه 14:30-19:30 2916000 تومان

۲،۹۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16131 LPIC-1 42 ساعت 95/10/03 جمعه 14-19 850000 تومان

۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17144 CCNA Wireless 36 ساعت 95/09/26 جمعه 14-19 653000 تومان

۶۵۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17140 CCNA Security 45 ساعت 95/10/09 پنجشنبه 14-19 864000 تومان

۸۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17146 CCNA Route and Switch 54 ساعت 95/09/23 یکشنبه-سه شنبه 18-21 766000 تومان

۷۶۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21125 Programming with Python 60 ساعت 95/09/25 پنجشنبه 14:30-19:30 651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15124 SQL Server 2012 Design/Query/Develop 60 ساعت 95/09/20 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17124 اصول برنامه نویسی .net 30 ساعت 95/09/29 دوشنبه 18-21 220000 تومان

۲۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17130 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo 40 ساعت 95/10/02 پنجشنبه 8:30-14:30 350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12162 Advanced Web Design 42 ساعت 95/09/21 یکشنبه-سه شنبه 8:30-13 360000 تومان

۳۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
14147 Adobe Illustrator CS4 60 ساعت 95/09/04 پنجشنبه 14:30-20:30 494500 تومان

۴۹۴،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/09/04 پنجشنبه 8:30-14:30 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 ETABS & SAFE I 90 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 9-15 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت 95/09/26 جمعه 14:30-20:30 825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128 آموزش نرم افزار راینو سطح ۱ 50 ساعت 95/09/22 دوشنبه 17:30-20:30 425000 تومان

۴۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13153 دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 60 ساعت 95/09/06 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13169 ABAQUS I 60 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 8:30-14:30 510000 تومان

۵۱۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 ORACLE PRIMAVERA ( P6) 60 ساعت 95/09/25 پنجشنبه-جمعه 9-13 698500 تومان

۶۹۸،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13123 Adobe InDesign 70 ساعت 95/09/13 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12157 پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP 106 ساعت 95/09/13 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 1272000 تومان

۱،۲۷۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12144 استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 32 ساعت 95/09/25 پنجشنبه-جمعه 9-13 416000 تومان

۴۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 Catia I 75 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 14:30-20:30 600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12129 آموزش V-RAY 30 ساعت 95/09/03 شنبه - چهارشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142 فتوشاپ برای معماری 30 ساعت 95/09/07 یکشنبه - سه شنبه 14:30-17:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 95/09/21 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت 95/09/07 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12152 Solidworks I 60 ساعت 95/09/03 شنبه-چهارشنبه 14:30-17:30 490000 تومان

۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12130 نرم افزار Lumion 20 ساعت 95/09/04 پنجشنبه 14:30-18:30 264000 تومان

۲۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128-12124 مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS 55 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 10-14 575000 تومان

۵۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت 95/09/21 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 95/09/07 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت 95/09/20 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 MS.Project 60 ساعت 95/09/13 شنبه-دوشنبه 17:30-12:30 612000 تومان

۶۱۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت 95/09/28 یکشنبه-سه شنبه 9:30-13:30 594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت 95/09/20 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت 95/09/25 پنجشنبه 8:30-14:30 648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 ETABS & SAFE I 90 ساعت 95/10/01 شنبه-چهارشنبه 17:30-20:30 1200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
13132 عکاسی دیجیتال 110 ساعت 95/08/26 شنبه-چهارشنبه 10-14 1590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13149 (رتوش عکس)Photo Retouching 45 ساعت 95/09/01 دوشنبه 17:30-20:30 600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16123 گریم متعادل سازی 70 ساعت 95/08/29 شنبه 9-14 1500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124 فن بیان و مهارتهای گویندگی 140 ساعت 95/08/22 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 1835000 تومان

۱،۸۳۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13127 گویندگی و اجرا 30 ساعت 95/08/22 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13125 فن بیان 40 ساعت 95/08/22 شنبه-دوشنبه 17:30-20:30 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12133 گوهر شناسی کاربردی 60 ساعت 95/08/28 جمعه 14:30-20:30 1188000 تومان

۱،۱۸۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12139 فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر 30 ساعت 95/09/12 جمعه 14:30-20:30 660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16130 زبان تخصصی تجارت طلا و جواهر 30 ساعت 95/09/16 سه شنبه 17:30-20:30 590000 تومان

۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16126 گوهر های شفابخش 200 ساعت 95/09/11 پنجشنبه 14-20 3980000 تومان

۳،۹۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۷ 108 ساعت 95/09/03 چهارشنبه 10-14 2178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12158 حسابداری صنعتی ۱ 50 ساعت 95/10/24 جمعه 14-18 650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125 حسابداری مکانیزه 20 ساعت 95/10/27 شنبه-دوشنبه 9:30-12:30 280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125 حسابداری مکانیزه 20 ساعت 95/09/29 زوج 17:30-20:30 280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125 حسابداری مکانیزه 20 ساعت 95/10/17 جمعه 9-14 280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 95/10/04 زوج 17:30-20:30 1000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 95/10/24 جمعه 9-14 1000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19125 مالیات بر ارزش افزوده 8 ساعت 95/09/19 جمعه 9-14 100000 تومان

۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21176 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 16 ساعت 95/09/12 جمعه 9-14 150000 تومان

۱۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 95/09/05 جمعه 9-14 1000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124 حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت 95/09/13 شنبه-دوشنبه 9:30-12:30 420000 تومان

۴۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/09/14 یکشنبه-سه شنبه 18-21 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124 حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت 95/09/25 پنجشنبه 14:30-19:30 420000 تومان

۴۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت 95/10/30 پنجشنبه 14:30-19:30 400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19128 نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 ساعت 95/09/19 جمعه 9-14 255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/09/20 پنجشنبه 14-18 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 95/09/26 جمعه 9-14 550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت 95/09/20 پنجشنبه 14-18 2250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران 108 ساعت 95/09/14 یکشنبه-سه شنبه 18-21 1850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران 108 ساعت 95/09/26 جمعه 9-14 1850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
12136 فروش حرفه ای (مدیریت فروش و بازاریابی) 12 ساعت 95/09/13 شنبه 16-19 184800 تومان

۱۸۴،۸۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12137 بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) 20 ساعت 95/09/29 دوشنبه 16-20 418000 تومان

۴۱۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12137 بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) 20 ساعت 95/10/10 جمعه 9-14 418000 تومان

۴۱۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12133 مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار 12 ساعت 95/09/16 یکشنبه-سه شنبه 12-15 370000 تومان

۳۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21123 مدیریت MBA 326 ساعت 95/09/17 چهارشنبه 13-19 6500000 تومان

۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دوره عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره هزینه دوره ثبت نام در دوره
کارگاه رایگان شناخت تکنیک رنگ در راندو(ماژیک و آبرنگ) 5 ساعت 95/09/06 جمعه 11-16 0 تومان

رایگان! ثبت نام آنلاین

12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت 95/08/18 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 6650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13128 اسکیس و راندو 50 ساعت 95/08/24 دوشنبه 17:30-20:30 500000 تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۳ 388 ساعت 95/08/18 یکشنبه-سه شنبه 13:30-17:30 3150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین


آخرین اخبار

۲۵
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی ARCGIS  از مقدماتی تا پیشرفته به مدت ۵۵ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰


۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پکیج PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۱۰ ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰


۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی پکیج PHOTOSHP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۱۰ ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰