برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در سه سال متوالی
(90، 91، 92 )

22222816 (تماس جهت مشاوره)

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12136 فروش حرفه ای (مدیریت فروش و بازاریابی) 12 ساعت96/02/07پنجشنبه16-19184800 تومان

۱۸۴،۸۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12151 مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 12 ساعت96/01/23چهارشنبه16-20270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12137 بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) 20 ساعت96/01/18جمعه9-13418000 تومان

۴۱۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21123 مدیریت MBA 326 ساعت96/01/18جمعه10-166500000 تومان

۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت95/12/15یکشنبه17:30-20:302060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت95/12/15یکشنبه17:30-20:30400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت96/02/06پنجشنبه10-14760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج سرمایه گذاری در بورس 99 ساعت96/01/28دوشنبه17:30-20:302060000 تومان

۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک 18 ساعت96/01/14دوشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12126 مدیریت پرتفوی 15 ساعتفروردین96چهارشنبه17:30-20:30350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 تحلیل بنیادی کاربردی در سهام 39 ساعت95/12/10سه شنبه17:30-20:30760000 تومان

۷۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت95/12/07شنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 دوره تحلیل تکنیکال کاربردی 24 ساعت96/01/27یکشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 ساعت96/01/28دوشنبه17:30-20:30400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12144 استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 32 ساعت96/01/28شنبه-دوشنبه17:30-20:30416000 تومان

۴۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 ORACLE PRIMAVERA ( P6) 60 ساعترزرو اردیبهشتجمعه8:30-14:30698500 تومان

۶۹۸،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14147 Adobe Illustrator CS4 60 ساعت96/02/10یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30494500 تومان

۴۹۴،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه9:30-13:30517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه9:30-13:30840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت96/02/11دوشنبه14:30-20:30825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 ETABS & SAFE I 90 ساعت96/01/31پنجشنبه - جمعه14:30-18:301200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 ۳D MAX(Core&Expert) 100 ساعت96/01/27یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30825000 تومان

۸۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128 آموزش نرم افزار راینو سطح ۱ 50 ساعت96/01/21دوشنبه17:30-20:30425000 تومان

۴۲۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13153 دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 60 ساعت96/01/20یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13169 ABAQUS I 60 ساعت96/01/31پنجشنبه8:30-14:30510000 تومان

۵۱۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13123 Adobe InDesign 70 ساعت96/01/25جمعه8:30-14:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12157 پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP 106 ساعت96/01/24پنجشنبه8:30-14:301272000 تومان

۱،۲۷۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 Catia I 75 ساعت96/01/25جمعه8:30-14:30600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12129 آموزش V-RAY 30 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15123 فتوشاپ نسخه ۲۰۱۴ CC مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت96/01/31پنجشنبه8:30-14:30517500 تومان

۵۱۷،۵۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14144 Photoshop & Illustrator CS4 110 ساعت96/01/31پنجشنبه8:30-14:30840000 تومان

۸۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12152 Solidworks I 60 ساعت96/02/15جمعه8:30-14:30490000 تومان

۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12128-12124 مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS 55 ساعت96/01/24پنجشنبه14:30-18:30575000 تومان

۵۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت96/01/26شنبه-چهارشنبه17:30-20:30594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 MS.Project 60 ساعت96/01/24پنجشنبه8:30-14:30612000 تومان

۶۱۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12127 اتوکد دوبعدی 72 ساعت96/02/03یکشنبه-سه شنبه9:30-12:30594000 تومان

۵۹۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت96/02/02شنبه-چهارشنبه17:30-20:30648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12148 نرم افزار Revit معماری 60 ساعت96/02/28پنجشنبه8:30-14:30648000 تومان

۶۴۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
22129 MCSA Packages 216 ساعت96/01/16شنبه-چهارشنبه17-212555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت96/02/16شنبه-چهارشنبه17:30-20:302555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21124 Configuring windows server 2012 R2(70-410) 51 ساعت96/02/29جمعه14-19617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 CompTIA Network+ (N10-006) 30 ساعت96/02/16شنبه-چهارشنبه17:30-20:30270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت96/01/18جمعه14:30-19:302600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12126 Advanced PHP & My SQL 42 ساعت96/01/15یکشنبه-سه شنبه17-21632000 تومان

۶۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142 Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL 42 ساعت95/12/14شنبه-چهارشنبه17-21632000 تومان

۶۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت96/01/18جمعه14:30-19:30330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

پکیج جامع طراحی سایت 210 ساعت95/11/28پنجشنبه14:30-19:302600000 تومان

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12142 Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL 42 ساعت95/12/17یکشنبه-سه شنبه9-13632000 تومان

۶۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12164 JQuery & Ajax 42 ساعت95/12/19پنجشنبه - جمعه14:30-18:30517000 تومان

۵۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12163 Java Script 30 ساعت95/12/19پنجشنبه - جمعه14:30-18:30375000 تومان

۳۷۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12161 Web Design Foundamental(HTML5-CSS3) 54 ساعت95/12/19پنجشنبه14:30-19:30330000 تومان

۳۳۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت96/01/24پنجشنبه14:30-19:302555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22125 Administering Windows Server 2012 R2(70-411) 60 ساعت96/01/30شنبه-چهارشنبه18-21726000 تومان

۷۲۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16127 SQL Server 2012 Reporting Services 20 ساعت95/12/18شنبه - چهار شنبه18-21400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15126 Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net 30 ساعت95/12/19پنجشنبه9-13363000 تومان

۳۶۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14148 CCNP Switch 42 ساعت96/01/25جمعه9-14728000 تومان

۷۲۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17147 CCNP Route 60 ساعت95/12/21شنبه-دوشنبه17-21992000 تومان

۹۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124 VCAP-DCA (ESXi 6.0) 42 ساعت96/02/04دوشنبه17-211008000 تومان

۱،۰۰۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate) 42 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30351000 تومان

۳۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17126 Ios 7Programming Fundamentals 40 ساعت95/12/20جمعه14:30-19:30720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18124 Java Mobile Programming for android 50 ساعت96/02/21پنجشنبه14:30-19:30720000 تومان

۷۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12125 CompTIA Network+ (N10-006) 24 ساعت96/01/24پنجشنبه14:30-19:30270000 تومان

۲۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22129 MCSA Packages 216 ساعت95/11/29جمعه8:30-14:302555000 تومان

۲،۵۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22127 Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II) 36 ساعت96/01/27یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30500000 تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21124 Configuring windows server 2012 R2(70-410) 51 ساعت96/02/01جمعه9-13617000 تومان

۶۱۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 CompTIA A + (Hardware) 51 ساعت95/12/20جمعه14-19470000 تومان

۴۷۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 C++(core) 40 ساعت96/01/25جمعه14:30-19:30399000 تومان

۳۹۹،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22123 Configuring windows 8.1 48 ساعت96/01/16شنبه-چهارشنبه17-21542000 تومان

۵۴۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

CCNA-CCNP Pack Route and Switch 150 ساعت96/02/14جمعه14-192520000 تومان

۲،۵۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

18123 SCJP Java Programming Essentials 70 ساعت96/01/17پنجشنبه9-12693000 تومان

۶۹۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17123 Hack Pack(Security+,Linux+,CEH V9,PWK) 144 ساعت96/02/07پنجشنبه14:30-19:302916000 تومان

۲،۹۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16131 LPIC-1 42 ساعت96/01/31پنجشنبه14-19850000 تومان

۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17144 CCNA Wireless 36 ساعت96/02/14پنجشنبه14-19653000 تومان

۶۵۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17140 CCNA Security 45 ساعت96/02/01جمعه14-19864000 تومان

۸۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17146 CCNA Route and Switch 54 ساعت96/01/25جمعه14-19766000 تومان

۷۶۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21125 Programming with Python 60 ساعت96/01/20یکشنبه-سه شنبه17:30-20:30651000 تومان

۶۵۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

15124 SQL Server 2012 Design/Query/Develop 60 ساعت95/12/20جمعه14:30-20:30660000 تومان

۶۶۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17124 اصول برنامه نویسی .net 30 ساعت96/01/28دوشنبه18-21220000 تومان

۲۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

17130 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo 40 ساعت96/03/28یکشنبه-سه شنبه9-12350000 تومان

۳۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
19128 نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 ساعت96/02/28پنجشنبه - جمعه14-19255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21176 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 16 ساعت96/01/19شنبه-دوشنبه8:30-12:30150000 تومان

۱۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19128 نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 ساعت96/01/26شنبه-دوشنبه8:30-12:30255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19235 مالیات بر ارزش افزوده 8 ساعت96/01/24پنجشنبه14-19100000 تومان

۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19124 ترفندهای اکسل در حسابداری 25 ساعت96/02/01جمعه9-11400000 تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125 حسابداری مکانیزه 20 ساعت96/01/31پنجشنبه14-17280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

21176 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 16 ساعت96/01/17پنجشنبه14-19150000 تومان

۱۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت96/02/29جمعه9-14550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران 108 ساعت96/02/29جمعه9-141850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت96/02/03شنبه-دوشنبه9-12550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران 108 ساعت96/02/03شنبه-دوشنبه9-121850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12158 حسابداری صنعتی ۱ 50 ساعت96/02/15جمعه14-18650000 تومان

۶۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20125 حسابداری مکانیزه 20 ساعت96/02/01جمعه14:30-17:30280000 تومان

۲۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت96/01/14زوج17:30-20:301000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت96/01/17پنجشنبه14-191000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19125 مالیات بر ارزش افزوده 8 ساعت96/01/19شنبه-دوشنبه8:30-12:30100000 تومان

۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20126 چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت96/01/19شنبه-دوشنبه8:30-12:301000000 تومان

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20124 حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت96/02/28پنجشنبه14-19420000 تومان

۴۲۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت96/01/31پنجشنبه14-19550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

19128 نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 ساعت96/01/24پنجشنبه14-19255000 تومان

۲۵۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

20123 حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت96/02/16زوج17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت96/01/31پنجشنبه14-192250000 تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13195 کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران(فشرده) 108 ساعت96/02/16زوج17:30-20:301850000 تومان

۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12174 Microsoft Excel 2013 24 ساعت96/02/16شنبه-چهارشنبه18-21164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II (Excel, Access, Power Point) 63 ساعت96/02/16شنبه-چهارشنبه18-21297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128 ICDL I(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word) 68 ساعت96/02/09شنبه-چهارشنبه9-13315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14140 ICDL Pack 131 ساعت96/02/09شنبه-چهارشنبه9-13582000 تومان

۵۸۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14140 ICDL PACK 131 ساعت96/01/31پنجشنبه - جمعه14:30-18:30582000 تومان

۵۸۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه9-13164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه9-13297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12173 Microsoft Word2013 24 ساعت96/01/20یکشنبه-سه شنبه9-13164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14129 ICDL II(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت96/02/28پنجشنبه14:30-19:30297000 تومان

۲۹۷،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12167 Microsoft Excel 2013 24 ساعت96/02/28پنجشنبه14:30-19:30164000 تومان

۱۶۴،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128 ICDL I(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word) 68 ساعت96/01/31پنجشنبه - جمعه14:30-18:30315000 تومان

۳۱۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12174 Microsoft Excel 2013Expert 24 ساعت96/01/31پنجشنبه9-13171000 تومان

۱۷۱،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
22172-22173 IELTS package 240 ساعت95/12/19پنجشنبه9-144190000 تومان

۴،۱۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

22139 IELTS Skills 102 ساعت95/12/13جمعه9-151498000 تومان

۱،۴۹۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231 conversation ( C) 168 ساعت95/12/09شنبه-دوشنبه17:30-20:301116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت95/12/08یکشنبه-سه شنبه17:30-20:301092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16230 conversation (B) 168 ساعت95/12/19پنجشنبه-جمعه15-181092000 تومان

۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت96/01/20یکشنبه-سه شنبه10-131032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16229 conversation (A) 168 ساعت95/12/14شنبه-چهارشنبه17:30-20:301032000 تومان

۱،۰۳۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16231 conversation (C) 168 ساعت96/01/18پنجشنبه-جمعه15-181116000 تومان

۱،۱۱۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
ایلاستریتور 36 ساعت96/01/21شنبه9-12468000 تومان

۴۶۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

ایلاستریتور 36 ساعت96/01/17یکشنبه-سه شنبه9:30-12:30468000 تومان

۴۶۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سبک شناسی و استایلینگ 30 ساعت96/01/19پنجشنبه9-12390000 تومان

۳۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سبک شناسی و استایلینگ 30 ساعت96/01/22یکشنبه17:30-20:30390000 تومان

۳۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

طراحی لباس ۱(جنسیت سازی) 42 ساعت96/01/18چهارشنبه9-12546000 تومان

۵۴۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

طراحی لباس ۱(جنسیت سازی) 42 ساعت96/01/18چهارشنبه17-20:30546000 تومان

۵۴۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

طراحی لباس ۱(جنسیت سازی) 42 ساعت95/12/03سه شنبه17:30-20:30546000 تومان

۵۴۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13123-14128 طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی-گروه۳۲ 210 ساعت96/02/11شنبه-دوشنبه9:30-13:302490000 تومان

۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 نقاشی روی پارچه 42 ساعت96/01/17سه شنبه13-16662000 تومان

۶۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12143 صنعت مد و فشن 108 ساعت96/01/24پنجشنبه9-131400000 تومان

۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12140 نقاشی روی پارچه 42 ساعت96/01/25چهارشنبه9:30-13:30662000 تومان

۶۶۲،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

رنگ در طراحی لباس 30 ساعت96/01/21شنبه17-20390000 تومان

۳۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

طراحی لباس ۲(ایرادهای اندامی-تدابیر خطی) 42 ساعت96/01/17سه شنبه17:30-20:30546000 تومان

۵۴۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

طراحی لباس ۲(ایرادهای اندامی-تدابیر خطی) 42 ساعت96/01/15یکشنبه9-12546000 تومان

۵۴۶،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 آموزش طراحی جواهرات – گروه ۱۹ 108 ساعت96/01/30چهارشنبه10-142178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

14128-13123 طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی-گروه۳۱ 210 ساعت96/01/26پنجشنبه9-152490000 تومان

۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 طراحی دستی جواهرات-گروه۱۹ 42 ساعت96/01/30پنجشنبه10-141003000 تومان

۱،۰۰۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
13125 فن بیان 40 ساعت95/12/19پنجشنبه17:30-20:30550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13132 عکاسی دیجیتال 110 ساعت95/12/08یکشنبه-سه شنبه17:30-20:301590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13132 عکاسی دیجیتال 110 ساعت95/01/26دوشنبه10-141590000 تومان

۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13149 (رتوش عکس)Photo Retouching 45 ساعت96/01/16چهارشنبه10-14600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16123 گریم متعادل سازی 70 ساعت96/01/28دوشنبه10-141500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13124 فن بیان و مهارتهای گویندگی 140 ساعت95/12/19پنجشنبه17:30-20:301835000 تومان

۱،۸۳۵،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

13149 (رتوش عکس)Photo Retouching 45 ساعت95/01/23چهارشنبه16:30-20:30600000 تومان

۶۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12133 گوهر شناسی کاربردی 60 ساعت96/02/10سه شنبه14:30-17:301188000 تومان

۱،۱۸۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12133 گوهر شناسی کاربردی 60 ساعت95/01/26شنبه9:30-13:301188000 تومان

۱،۱۸۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12134 آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۸ 108 ساعت95/11/15چهارشنبه10-142178000 تومان

۲،۱۷۸،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

16126 گوهر های شفابخش 200 ساعت95/01/27یکشنبه8:30-14:303980000 تومان

۳،۹۸۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12124 طراحی دستی جواهرات-گروه۱۸ 42 ساعت95/11/15پنجشنبه10-141003000 تومان

۱،۰۰۳،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه17:30-20:306650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۶ 388 ساعت96/01/29یکشنبه-سه شنبه17:30-20:303150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۷ 388 ساعت96/02/09شنبه-چهارشنبه10-143150200 تومان

۳،۱۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

12123 پکیج معماری و دکوراسیون داخلی 782 ساعت96/02/09شنبه-چهارشنبه10-146650200 تومان

۶،۶۵۰،۲۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کد دورهعنوان دورهطول دورهتاریخ شروع دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورههزینه دورهثبت نام در دوره
مدیریت هنر 360 ساعت-زوج17:30-20:304940000 تومان

۴،۹۴۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control) 36 ساعت-دوشنبه-چهارشنبه17:30-20:301800000 تومان

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art) 36 ساعت-یکشنبه-سه شنبه16-201200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class) 36 ساعت-یکشنبه-سه شنبه16-201200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop) 36 ساعت-سه شنبه14:30-17:301500000 تومان

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر های اجرایی و رسانه های نوین۱ (Performing arts and new media workshop 1) 36 ساعت-یکشنبه- پنجشنبه17:30-20:302000000 تومان

۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals) 30 ساعت-دوشنبه11:30-14:301200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 ) 30 ساعت-پنجشنبه9-121200000 تومان

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

زیبایی شناسی هنر معاصر 30 ساعت-چهارشنبه17-20550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین 30 ساعت-چهارشنبه17-20550000 تومان

۵۵۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید 50 ساعت-فرد17-201100000 تومان

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان ثبت نام آنلاین


آخرین اخبار

۲۴
اسفند
۱۳۹۵

چگونه در کار خود پیشرفت کنیم؟

۱۲ گام برای پیشرفت شغلی: چگونه در کار خود رشد و ترقی کنیم؟

۲۳
اسفند
۱۳۹۵

رونمایی از مجموعه بهار و تابستان کودکانه برندDior

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.رونمایی از مجموعه بهار و تابستان کودکانه برند Dior اوج حس معصومیت و زیبایی       عضویت در کانال دپارتمان طراحی لباس   تاریخچه برند دیور: برند دیور یک برند لوکس فرانسوی هستش که در سال ۱۹۴۶ (رسما در سال ۱۹۴۷) شروع به […]

۱۸
اسفند
۱۳۹۵

مصاحبه دکتر علی دهدشتی نژاد با سایت خبری بورس نیوز

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.ابلاغیه سازمان بورس عملی نیست/ دود تصمیمات سازمان در چشم سهامداران ابلاغیه اخیر سازمان بورس به نظر کارشناسی نشده و ناپخته بود و نباید به دلیل مشکل یک شخص با چند کارگزاری انگشت شمار چنین ابلاغیه ای با این ابعاد صادر می شد. چرا […]