اخبار

۳۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۱ از تاریخ  ۳۰دی ماه
۲۱
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی روز جمعه ساعت  ۹ الی ۱۴ با تاریخ شروع ۹۵/۰۹/۲۶
۲۱
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی اتوکد به مدت ۷۲ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
۲۱
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
۲۱
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
۲۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

ثبت نام دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای جمعه ساعت  ۹ الی ۱۴ ظرفیت محدود
۲۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱
۲۵
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی ARCGIS  از مقدماتی تا پیشرفته به مدت ۵۵ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پکیج PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۱۰ ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی پکیج PHOTOSHP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۱۰ ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی RHINO  در روزهای دوشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰