اخبار

۲۶
دی
۱۳۹۵

زبان انگلیسی

آخرین مهلت برای ثبت نام کلاس مکالمه سطح مبتدی ۵شنبه ها و جمعه هاساعت ۱۵تا ۱۸ با تخفیف ۱۰%

۲۵
دی
۱۳۹۵

گوهر شناسی

آغاز ثبت نام دوره گوهرهای شفابخش به مدت ۲۰۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۹

۲۵
دی
۱۳۹۵

گوهر شناسی

آغاز ثبت نام دوره گوهر شناسی کاربردی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای یکشنبه ساعت  ۱۵ الی ۲۰

۱۳
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره REVIT  در روزهای پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

۱۳
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰  

۱۳
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره ETABS & SAFE مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۰۵
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی INDESIGN  به مدت ۷۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۰۵
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۳۰ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

۰۱
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۳۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

ثبت نام کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای جمعه با ظرفیت محدود ساعت  ۹ الی ۱۴

۳۰
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  (مقدماتی) به مدت ۹۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰