اخبار

۱۳
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰  

۱۳
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره ETABS & SAFE مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۰۵
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی INDESIGN  به مدت ۷۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۰۵
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۳۰ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

۰۱
دی
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۳۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

ثبت نام کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای جمعه با ظرفیت محدود ساعت  ۹ الی ۱۴

۳۰
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  (مقدماتی) به مدت ۹۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

۳۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۱ از تاریخ  ۳۰دی ماه

۲۱
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی روز جمعه ساعت  ۹ الی ۱۴ با تاریخ شروع ۹۵/۰۹/۲۶

۲۱
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی اتوکد به مدت ۷۲ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰