اخبار

۳۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۱ از تاریخ  ۳۰دی ماه

۲۱
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی روز جمعه ساعت  ۹ الی ۱۴ با تاریخ شروع ۹۵/۰۹/۲۶

۲۱
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی اتوکد به مدت ۷۲ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۲۱
آذر
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۲۰
آذر
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱

۲۵
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی ARCGIS  از مقدماتی تا پیشرفته به مدت ۵۵ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پکیج PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۱۰ ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی پکیج PHOTOSHP & ILLUSTRATOR  به مدت ۱۱۰ ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی RHINO  در روزهای دوشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۲۴
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی LUMION  در روزهای پنجشنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۲۳
آبان
۱۳۹۵

معماری

شروع ثبت نام دوره پرسپکتیو و درس نقشه کشی در روزهای فرد ساعت  ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰