اخبار

۲۳
آبان
۱۳۹۵

معماری

شروع ثبت نام دوره پرسپکتیو و درس نقشه کشی در روزهای فرد ساعت  ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

۲۳
آبان
۱۳۹۵

عکاسی دیجیتال

آخرین مهلت ثبت نام دوره رتوش حرفه ای عکس در روز دوشنبه ساعت  ۱۶ الی ۲۰:۳۰

۲۳
آبان
۱۳۹۵

عکاسی دیجیتال

آخرین مهلت تکمیل ثبت نام دوره های عکاسی دیجیتال در روزهای شنبه و چهارشنبه در شیفت صبح و عصر

۲۳
آبان
۱۳۹۵

طراحی طلا و جواهر

شروع ثبت نام دوره های طراحی طلا و جواهر در روزهای چهارشنبه ساعت  ۱۶ الی ۲۰:۳۰

۲۳
آبان
۱۳۹۵

معماری و دکوراسیون داخلی

آخرین مهلت تکمیل ظرفیت دوره تخصصی دکوراسیون داخلی در روزهای یکشنبه و سه شنبه  ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

۲۲
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پکیج ۳DsMAX & V-RAY  به مدت ۱۳۰ ساعت در روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت  ۱۷الی۲۱

۲۲
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی REVIT  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۲۲
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی اتوکد به مدت ۷۲ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی  ۲۰:۳۰ شروع قطعی دوره ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۲۲
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۲۲
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۵

۱۸
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی REVIT  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۱۸
آبان
۱۳۹۵

فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی REVIT  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای جمعه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شروع قطعی دوره ۱۳۹۵/۰۸/۲۱