استاد حامد خان محمدی

حامد خان محمدی

 

دکترای حسابداری

سوابق کاری :

مدیر مالی و حسابداری در شرکت های :
• شرکت سپید گچ ساوه
• شرکت آلومینات
• محور سازان ایران خودرو
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
• شرکت یک ویک
• موسسه حسابرسی قواعد
• شرکت امنیت اطلاعات خوارزمی
• کارگزاری کالای خاورمیانه

 

سوابق آموزشی و تدریس :

• کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
• حسابداری و مدیریت مالی دوره های MBA در موسسات آموزش عالی
• دوره های ضمن خدمت مخصوص کارکنان و مدیران در شهرداری و تعاونی های تهران
• دوره های آموزشی مخصوص مدیران مؤسسات حسابداری در موسسه صندوق بیمه محصولات کشاورزی
• دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک در شرکت خوارزمی
• اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران
• دوره حسابداری مالی در سازمان خدمات درمانی
• دروس مالی دوره mini-MBA با گرایش مدیریت استراتژیک در موسسات آموزش عالی
• دروس مالی دوره mini-MBA با گرایش مدیریت بازاریابی در موسسات آموزش عالی
• اقتصاد مهندسی دوره DBA موسسات آموزش عالی

 

پروژه های تحقیقاتی و علمی:

• راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰ عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوعات مالی و حسابداری
• پیاده سازی سیستم هزینه یابی ABC در شرکت های قطعه سازی در صنعت خودرو
• پیاده سازی سیستم حسابداری بهای تمام شده و سیستم گزارشگری کامل حسابداری مدیریت
• پیاده سازی تئوری محدودیتها و حسابداری عملکرد سیستم
• بررسی رابطه میان متغیر های دموگرافیک با پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری (طرح پژوهشی)
• بررسی رابطه بین متغیرهای آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند