استاد محمد مهدی اشرفیان

استاد محمد مهدی اشرفیان

دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

سوابق علمی و اجرایی :

• دارای چاپ و تألیف چندین مقاله در مجلات ISI، علمی ترویجی و غیره
• تألیف و چاپ کتاب در حوزه مدیریت تحولدر خارج از کشور
• ارائه مقاله و سخنرانی در چندین سمینار بین‌المللی و داخلی
• مجری و عضو چندین پروژه پژوهشی تحقیقی ازجمله پروژه بسترسازی مدل تعالی EFQMو پروژه طرح راهبردی در بانک مسکن و غیره
• عضو هیئت‌مدیره شرکت خدماتی بازرگانی پارت تا سال
• عضو گروه اقتصاد کلان، نخبگان جوان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
• همکاری با بانک مسکن
• عضو انجمن مدیریت ایران
• عضو کمیته انتشارات دانشگاه بین‌المللی ایران
• همکاری با واحد آموزش بانک رفاه به ‌عنوان مؤلف
• همکاری با واحد آموزش بانک مسکن به‌ عنوان مؤلف و مدرس
• همکاری با موسسه تدبیر ایرانیان به‌عنوان مشاور
• همکاری با موسسه آموزشی مشاوران روشنگر فردا به‌عنوان سخنران و مدرس
• عضو شورای سیاستگذاری و مشورتی و همچنین دپارتمان مدیریت بازاریابی مرکز آموزش و پژوهش بازرگانی ایران
• همکاری با موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان مدرس و سخنران
• طراح الگوریتم اجرایی پروژه مدیریت ارزیابی و عملکرد شعب و مدیریت در بانک مسکن
• همکاری با اتاق ‌های بازرگانی استان ‌های ایران به ‌عنوان سخنران و مشاور
• همکاری با بانک انصار به‌عنوان مشاور در حوزه منابع انسانی
• همکاری با بانک انصار در طراحی سند راهبردی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سال ۱۳۹۲٫
• عضو کمیته منابع انسانی نظام پیشنهاد‌های بانک مسکن ۱۳۹۲ تاکنون.
• عضو صاحب‌ نظر برای اصلاح مؤلفه‌های ارزشیابی کارکنان بانک مسکن. ۱۳۹۲
• عضوکمیته کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران از سال ۱۳۹۲
• عضو انجمن بین‌المللی مدیران استراتژیک آمریکا (SMS) از سال ۲۰۱۳
• عضو انجمن بین‌المللیISPOR در آمریکا از سال ۲۰۱۴
• مدرس دانشگاه.
• همکاری با پژوهشکده نیرو وابسته به وزارت نیرو به‌عنوان مدرس ۱۳۹۳ تا کنون.
• ارائه مشاوره در حوزه مدیریت تحول و بهبود سازمانی.
• دریافت لوح تقدیر به‌پاس انجام پژوهش‌های مختلف از مرکز پژوهش‌های بانک مسکن.

 

تدریس در سازمان‌های دولتی و خصوصی از قبیل:

– موسسه مطالعات صنعتی.

– پژوهشکده نیرو وابسته به وزارت نیرو (مدیریت استراتژیک، حل مسئله و …)
– آموزش ‌و پرورش استان تهران (مدیریت ارتباطات اثربخش، فنون مذاکره)
– شرکت برق منطقه ‌ای استان تهران (مهندسی ارزش)
– شرکت های آب شهری سراسر کشور (مدیریت برنامه ریزی استراتژیک، حل مسئله، مهارت های تصمیم گیری و…)
– شرکت های آب منطقه ای در سراسر کشور (مدیریت برنامه ریزی استراتژیک، حل مسئله، مهارت های تصمیم گیری و…)
– واحد تجاری شرکت مخابرات در ۳۶ استان کشور (مهندسی فروش، پیش بینی فروش، برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و …)
– مجموعه شرکت‌هایگروهایران‌خودرو (مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک و …)
– شرکت مخابرات ایران (دروس مدیریتی و مهارتی)
– شرکت صاایران وابسته به صنایع دفاع (استراتژی های قیمت گذاری، برنامه ریزی استراتژیک، مهندسی فروش و …)