بازاریابی دیجیتال

Showing all 1 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/29
  96/12/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
  16:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان