دوره MBA

Showing all 2 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/29
  96/12/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
  16:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/19
  96/11/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان