دیجیتال مارکتینگ

Showing all 1 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

  • تاریخ شروع دوره: 96/11/02
  • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 16:00-20:00
  • طول دوره: 20 ساعت
  • هزینه دوره: 480000 تومان