مدیریت کسب و کار

Showing all 1 results

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/25
  97/09/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 9625000 تومان