تخفیف ها

جدول تخفیف های مصوب نمایندگی میرداماد
[row]
[column lg=”8″ md=”8″ sm=”12″ xs=”12″ mdoff=”2″ lgoff=”2″ ]

ردیفموضوع تخفیفحداکثر درصد مجتمع و شعبتوضیحات
۱خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان۲۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۲بازنشستگان کشوری، لشگری و خانواده درجه ۱۱۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۳فرهنگیان و هیات علمی و خانواده درجه ۱۱۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۴پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه ۱۱۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۵دانشجویان۱۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۶مدال آوران المپیادهای علمی بین المللی، کشوری، استانی و جشنواره خوارزمی۱۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۷ ورزشکاران مدال آور بین المللی، کشوری، استانی۵سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۸ خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده۱۰سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۹کارکنان موسسه۳۰سقف دو میلیون ریال
۱۰خانواده درجه ۱ کارکنان موسسه۲۰سقف دو میلیون ریال
۱۱ اساتید موسسه۲۰ سقف ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۲پرداخت نقدی شهریه۵سقف دو میلیون ریال

[/column]
[/row]