Showing 1–12 of 201 results

 • تاریخ شروع دوره : 99/01/26
  9/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  418،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/12/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،480،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 99/01/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،232،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،002،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  851،000 تومان

فناوری اطلاعات

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،380،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 51 ساعت
 • هزینه دوره :
  594،000 تومان

زبان های خارجی

Free Conversation

 • تاریخ شروع دوره : 98/11/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 16:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  426،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،916،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  396،000 تومان