ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 143 results

(استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها Windows 10)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/01
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 170000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/05
  97/07/01
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 380000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/22
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1185000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/13
  97/07/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 14:30
  13:30 - 17:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1810000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1090000 تومان

CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان