ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 164 results

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/17
  98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 380000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1810000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1090000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 325000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان