ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 126 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/03
  97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 770000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/25
  97/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 380000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1185000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/23
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/25
  97/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1810000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/16
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1090000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1400000 تومان