ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 127 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/13
  96/02/27
  رزرو خرداد
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
  17:30-20:30
  16:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/20
  96/02/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00-9:00
  19:30 - 14:30
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 346000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/27
  96/02/11
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1031250 تومان

ABAQUS I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان

Administering Windows Server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 798000 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 569250 تومان

Adobe InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 632500 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/23
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 758000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان