ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 161 results

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/02
  98/05/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 418000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/26
  98/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/22
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 72 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/23
  98/04/13
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Advanced Android Development

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/16
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/23
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2232000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1002000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1215000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/16
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 724000 تومان