ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 133 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/31
  رزرو تیرماه
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
  1730-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/31
  96/04/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 346000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/23
  96/04/10
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1031250 تومان

Administering windows server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 798000 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 13:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 569250 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 758000 تومان

Advances in Programming with Java

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 651000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/11
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان