Showing 1–12 of 182 results

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/26
  98/09/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  418،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

علوم فنی و مهندسی

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره : 98/10/20
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 13:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  550،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/11
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،232،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،002،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/11
 • روزهای برگزاری دوره : دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،215،000 تومان

فناوری اطلاعات

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  724،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  851،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 66 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،250،000 تومان

فناوری اطلاعات

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،380،000 تومان