در حال نمایش 1–12 از 180 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/23
  98/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  418،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/26
  98/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  16:00 - 21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،245،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/31
  98/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  16:00 - 21:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

علوم فنی و مهندسی

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/27
  98/08/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  550،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 12:00
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،232،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،002،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،215،000 تومان

فناوری اطلاعات

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  724،000 تومان

فناوری اطلاعات

C# windows applications

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  851،000 تومان

فناوری اطلاعات

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 66 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،250،000 تومان