ثبت نام آنلاین

در حال نمایش 1–9 از 150 نتیجه

(N10-006)+CompTIA Network

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

ABAQUS I

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-13:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 494500 تومان

Adobe InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Advanced Web Design

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

Advances in Programming with Java

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18-21
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 651000 تومان