ثبت نام آنلاین

 • فیلد روزهای برگزاری الزامی است

Showing 1–9 of 151 results

(استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها Windows 10)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 170000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
  97/09/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 380000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/27
  97/09/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  15:00 - 21:00
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/04
  97/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
  9:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1810000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/09
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/16
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1090000 تومان

CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/01-04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه الی یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 16:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان