در حال نمایش 109–120 از 178 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 16:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،285،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه الی سه شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00 - 15:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،285،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/12
  98/09/16
  98/09/21
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
  17:00 - 21:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  860،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،280،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،800،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/11
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  972،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/13
  98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه- چهارشنبه
  شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،195،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 192 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،900،000 تومان