ثبت نام آنلاین

Showing 82–90 of 160 results

دوره پریمیر (Adobe Premiere course)

 • تاریخ شروع دوره: 21/03/1397
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/01
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 3700000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/17
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه- دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2450000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2850000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه الی یکشنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30-14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2850000 تومان

دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/26
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/13
  97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره جامع سئو(SEO)

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: تومان