ثبت نام آنلاین

 • فیلد روزهای برگزاری الزامی است

Showing 82–90 of 160 results

دوره CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/10
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
  98/03/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 350 ساعت
 • هزینه دوره: 20182000 تومان

دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
  98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

دوره پریمیر (Adobe Premiere course)

 • تاریخ شروع دوره: 21/03/1397
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/07
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 890000 تومان

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 4500000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/19
  98/02/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه- سه شنبه
  سه شنبه تا سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  10:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3200000 تومان

دوره تخصصی فینگرفود

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/31
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 15:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 2700000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/31
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3285000 تومان