ثبت نام آنلاین

Showing 91–99 of 160 results

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/21
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 19:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 810000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/16
  97/10/23
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1995000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 177 ساعت
 • هزینه دوره: 2550000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 192 ساعت
 • هزینه دوره: 2700000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 98000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1840000 تومان