ثبت نام آنلاین

Showing 91–99 of 164 results

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه الی شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30-14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2850000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/27
  98/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE-سطح پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:00 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/13
  98/01/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 19:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 810000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/09
  98/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1995000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 192 ساعت
 • هزینه دوره: 2400000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان