در حال نمایش 121–132 از 178 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،820،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  840،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  513،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  570،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/13
  98/06/10
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  925،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،026،000 تومان

فناوری مد و پوشاک

طراحی آناتومی

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/14
  98/06/24
  98/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  870،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/17
  98/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/02
  98/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،080،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/31
  98/06/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  16:00 - 21:00
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،960،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/09
  98/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،305،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/05
  98/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،792،000 تومان