ثبت نام آنلاین

Showing 91–99 of 159 results

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه الی شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30-14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3285000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/31
  98/03/10
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/26
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 853000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2240000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE-سطح پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:00 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 19:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 972000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/16
  98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 2195000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 192 ساعت
 • هزینه دوره: 2900000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 2820000 تومان