ثبت نام آنلاین

Showing 91–99 of 164 results

دکوراتور داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 123 ساعت
 • هزینه دوره: 2610000 تومان

دوره CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/18
  98/06/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 350 ساعت
 • هزینه دوره: 20182000 تومان

دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 4500000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3200000 تومان

دوره تخصصی فینگرفود

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 15:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 2700000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/01
  98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 15:30
  16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3285000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)عید تا عید

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه الی سه شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3285000 تومان