ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 129 results

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

کارگاه صبحانه و برانچ

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30 و 11:00 - 15:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1450000 تومان

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه – گروه ۶۳و ۶۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/10
  97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/17
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 1955000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان