ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 162 results

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 98000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/16
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1840000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/18
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

زیبایی شناسی هنر معاصر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

طراحی آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/03
  97/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 720000 تومان