ثبت نام آنلاین

 • فیلد روزهای برگزاری الزامی است

Showing 100–108 of 160 results

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

زیبایی شناسی هنر معاصر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/20
  97/11/03
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00-17:00
  14:00-18:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

طراحی آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
  97/10/25
  97/10/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
  17:30 -20:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 720000 تومان

طراحی دستی جواهرات

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان