ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 161 results

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/20
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2280000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE-سطح پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:00 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/30
  98/04/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 972000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/27
  98/04/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 2195000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/12
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 192 ساعت
 • هزینه دوره: 2900000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 2820000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 513000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/21
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان