ثبت نام آنلاین

Showing 118–126 of 162 results

طراحی و دوخت لباس شب و عروس

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2760000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/14
  97/12/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 805000 تومان

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/14
  97/12/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

فریلنسر دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/30
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 15:00
 • طول دوره: 105 ساعت
 • هزینه دوره: 2980000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 450000 تومان

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان