ثبت نام آنلاین

Showing 118–126 of 156 results

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/21
  97/09/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/21
  97/09/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/17
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 450000 تومان

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

کارگاه صبحانه و برانچ

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه -سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1600000 تومان

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان