ثبت نام آنلاین

Showing 127–135 of 160 results

کارگاه صبحانه و برانچ

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه -سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1600000 تومان

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه یک روزه گوگل ادوردز(AdWords)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 20:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 324000 تومان

گریم متعادل سازی سطح ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/24
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 2479000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان