ثبت نام آنلاین

Showing 127–135 of 151 results

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 3265000 تومان

گریم متعادل سازی سطح ۱

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 2727000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/29
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1980000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1118000 تومان

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/29
  98/03/28
 • روزهای برگزاری دوره: چهار شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 520000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/12
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2780000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/15
  98/03/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 12936000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/13
  98/04/28
  98/04/23
  98/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
  یکشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 14:00
  9:00 - 14:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1865000 تومان