ثبت نام آنلاین

Showing 136–144 of 163 results

کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 1700000 تومان

کاست کنترل

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2850000 تومان

کفپوش های سه بعدی و سقف دکوراتیو (اپوکسی)

 • تاریخ شروع دوره: 12 الی 14 تیرماه
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه الی جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 19:00
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

گریم متعادلسازی سطح ۱

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 2727000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1980000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1118000 تومان

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/05
  98/06/05
  98/06/09
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 520000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2780000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان