ثبت نام آنلاین

Showing 136–144 of 167 results

کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان

کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان

کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/16
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۶

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۷

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/01/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-13:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1188000 تومان