ثبت نام آنلاین

در حال نمایش 136–144 از 150 نتیجه

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 350000 تومان

مدیریت هنر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 360 ساعت
 • هزینه دوره: 4940000 تومان

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-18:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 575000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 350000 تومان

مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12-15
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 370000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 255000 تومان

نرم افزار Lumion

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-18:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 264000 تومان

نرم افزار MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13-17
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 275000 تومان

نرم افزار Revit معماری

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 648000 تومان