ثبت نام آنلاین

Showing 145–153 of 160 results

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/20
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1410000 تومان

مدیریت کسب و کارهای استارتاپ (Mini MBA StartUp )

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 140 ساعت
 • هزینه دوره: 3500000 تومان

مدیریت هنر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 360 ساعت
 • هزینه دوره: 4940000 تومان

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 475000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 11:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/16
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 340000 تومان

نرم افزار InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/24
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 490000 تومان