ثبت نام آنلاین

Showing 145–151 of 151 results

نرم افزار Revit معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/05
  97/09/08
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1020000 تومان

نرم افزار مارولس

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/28
  97/08/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 470000 تومان

نرم‌افزار COMFAR III

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 830000 تومان

نقاشی روی پارچه

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/05
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 794000 تومان

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 )

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 11:30-14:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

هنر های اجرایی و رسانه های نوین۱ (Performing arts and new media workshop 1)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه- پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 2000000 تومان