ثبت نام آنلاین

در حال نمایش 10–18 از 150 نتیجه

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/16
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-20:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 766000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 864000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 653000 تومان

CCNA-CCNP Pack Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 150 ساعت
 • هزینه دوره: 2520000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 992000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-18:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 470000 تومان