ثبت نام آنلاین

Showing 28–36 of 160 results

MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate)

 • تاریخ شروع دوره: 6 الی 9 تیر
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه الی پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 18:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 892000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1190000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1560000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

PWK (تست نفوذ)

 • تاریخ شروع دوره: 5و6و7و8 تیرماه
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه تا شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 16:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1440000 تومان

Python Web Development With Django

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/09
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 792000 تومان

SQL Server 2014 Database Development

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/21
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان