ثبت نام آنلاین

Showing 46–54 of 160 results

آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/09
  97/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  15:00 - 21:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 730000 تومان

آموزش تایپ و تندزنی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 125000 تومان

آموزش طراحی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 710000 تومان

آموزش نرم افزار جمینی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 645000 تومان

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 515000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/25
  97/10/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان

اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1010000 تومان