دریافت تقویم آموزشی


نام دپارتمان لینک دریافت ثبت نام در کلاس
دپارتمان مدیریت و کسب و کار دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاری دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان فرهنگ و هنر دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان حسابداری و علوم مالی دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان  معماری و دکوراسیون داخلی دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان فیلم و صدا و سینمای دیجیتال دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان فنی و مهندسی دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات IT دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات ICDL دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان گوهر شناسی دریافت تقویم آموزشی ثبت نام
دپارتمان مهندسی شخصیت دریافت تقویم آموزشی ثبت نام