دریافت تقویم آموزشی

نام دپارتمانلینک دریافتثبت نام در کلاس
دپارتمان مدیریت و کسب و کاردریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاریدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان زبان های خارجیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فرهنگ و هنردریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان حسابداری و علوم مالیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان  معماری و دکوراسیون داخلیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فیلم و صدا و سینمای دیجیتالدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فنی و مهندسیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات ITدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات ICDLدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان گوهر شناسیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان آموزش عالی هنردریافت تقویم آموزشیثبت نام