معماری و دکوراسیون داخلی

نمایش همه 4 نتیجه ها

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/13
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه-پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-15
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 6650200 تومان

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 6650200 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۴

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/13
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه-پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-15
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۵

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان