معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 2 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/26
  96/05/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-20:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 6650200 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/26
  96/05/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-20:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان