معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 2 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/18
  96/06/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 7000000 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/18
  96/06/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان