معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 2 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/10
  96/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 7000000 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه – گروه ۶۳و ۶۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/10
  97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان