Showing 1–12 of 17 results

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/21
  98/08/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30 - 14:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/04
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  687،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/12
  98/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
  14:00 - 20:00
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،236،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

اسکچاپ

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 27 ساعت
 • هزینه دوره :
  580،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/12
  98/06/31
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،008،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

چیدمان در طراحی

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  673،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

درک معماری و اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/12
  98/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
  14:00 - 20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  580،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

دکوراتور داخلی

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 123 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،610،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/31
  98/06/25
  98/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  16:00 - 21:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،760،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  513،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،026،000 تومان