نمایش یک نتیجه

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

افترافکت(After Effect)

 • تاریخ شروع دوره : 98/10/03
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 17:30
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،815،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

پریمیر(Premiere)

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،045،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 98/10/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  972،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/27
  98/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه- چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،195،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

عکاسی پایه

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،153،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  924،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،700،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

گریم متعادلسازی سطح ۱

 • تاریخ شروع دوره : 98/10/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00-14:00
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،727،000 تومان