فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

Showing all 6 results

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 972000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/13
  98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه- چهارشنبه
  شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 2195000 تومان

عکاسی پایه

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 924000 تومان

کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 1700000 تومان

گریم متعادلسازی سطح ۱

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 2727000 تومان