مدیریت کافی شاپ

Showing all 8 results

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/23
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 2995000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/08
  97/02/08
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دوشنبه
  شنبه الی جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  14:30-20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2280000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/15
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه الی جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30-14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2280000 تومان

دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 21:00
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 1920000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1760000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/23
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه - پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 17:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان

کارگاه صبحانه و برانچ

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30 و 11:00 - 15:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1450000 تومان