مدیریت کافی شاپ

Showing 1–9 of 11 results

تهیه و سرو حرفه ای نوشیدنی های سرد

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/06
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2900000 تومان

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 4500000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3200000 تومان

دوره تخصصی فینگرفود

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 15:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 2700000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/01
  98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 15:30
  16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3285000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)عید تا عید

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه الی سه شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 3285000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 14:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 2820000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 3265000 تومان

کارگاه صبحانه و برانچ(بدون مدرک بین المللی)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/12
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه و چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 15:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1600000 تومان