مدیریت کافی شاپ

Showing all 8 results

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 3700000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/17
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه- دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2450000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2850000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه الی یکشنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30-14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2850000 تومان

دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/26
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1840000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

کارگاه صبحانه و برانچ

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه -سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1600000 تومان