فناوری مد و پوشاک

Showing 1–9 of 18 results

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 923000 تومان

آموزش نرم افزار جمینی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

الگوسازی و دوخت مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/23
  98/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/04
  98/02/26
  98/03/06
  98/03/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
  17:30 - 20:30
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 1230000 تومان

خلاقیت در پارچه سازی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/27
  98/02/30
  98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 18:00
  13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 925000 تومان

دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
  98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 192 ساعت
 • هزینه دوره: 2900000 تومان

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/08
  98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 925000 تومان