فناوری مد و پوشاک

Showing 1–9 of 19 results

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 923000 تومان

آموزش نرم افزار جمینی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/30
  98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

الگوسازی و دوخت مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
  98/06/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

پورتفولیو(پروژه نهایی)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 33 ساعت
 • هزینه دوره: 558000 تومان

جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/16
  98/05/17
  98/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 1230000 تومان

خلاقیت در پارچه سازی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
  98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 925000 تومان

دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 192 ساعت
 • هزینه دوره: 2900000 تومان