Showing 1–12 of 21 results

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/15
  98/07/17
  98/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه - چهار شنبه
  شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/29
  98/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  558،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/13
  98/07/12
  98/07/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دوشنبه
  جمعه
  یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 51 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،230،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  925،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/21
  98/07/25
  98/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
  17:00 - 20:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  870،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/20
  98/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/23
  98/07/22
  98/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  دوشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،080،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/17
  98/07/23
  98/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  780،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/17
  98/07/11
  98/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  780،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/23
  98/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  14:00 - 18:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  520،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  923،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  840،000 تومان