فرهنگ و هنر

نمایش همه 8 نتیجه ها

آموزش طراحی جواهرات – گروه ۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2178000 تومان

آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-12:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 546000 تومان

رنگ در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-12:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 390000 تومان

رنگ در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13-16
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 390000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1003000 تومان

طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی-گروه۲۸

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-12:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2490000 تومان

نقاشی روی پارچه

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-13:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 662000 تومان

نقاشی روی پارچه

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/27
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-13:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 662000 تومان