فرهنگ و هنر

Showing 1–9 of 11 results

آموزش سوزن دوزی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

آموزش طراحی جواهرات – گروه ۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-14:30
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2504000 تومان

آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00-9:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 627900 تومان

رنگ در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 448500 تومان

سبک شناسی و استایلینگ

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/18
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 448500 تومان

صنعت مد و فشن

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1680000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دوخت تخصصی مانتو

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1035000 تومان

طراحی دوخت مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/31
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان