فرهنگ و هنر

Showing 1–9 of 12 results

Z brush

 • تاریخ شروع دوره: رزرو آذر ماه
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 650000 تومان

آموزش طراحی جواهرات – گروه ۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2504000 تومان

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:00 - 17:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

پکیج طراحی لباس(مقدماتی-متوسط-پیشرفته) -گروه۳۷

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 366 ساعت
 • هزینه دوره: 4209000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دوخت

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

طراحی فیگور

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 627900 تومان

طراحی لباس پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 9:00
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 966000 تومان

طراحی لباس متوسط

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 17:00
 • طول دوره: 132 ساعت
 • هزینه دوره: 1518000 تومان