فرهنگ و هنر

Showing 1–9 of 15 results

آموزش سوزن دوزی

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

آموزش طراحی جواهرات – گروه ۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-14:30
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2504000 تومان

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/16
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 561000 تومان

آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 627900 تومان

رنگ در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/02
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 448500 تومان

سبک شناسی و استایلینگ

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 448500 تومان

صنعت مد و فشن

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1680000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دوخت تخصصی مانتو

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1035000 تومان