فنی و مهندسی

Showing 10–18 of 26 results

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/18
  97/05/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  14:30 - 19:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 1780000 تومان

تایپوگرافی مقدماتی و پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 720000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/21
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 699000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/12
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 64 ساعت
 • هزینه دوره: 645000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 552000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/26
  97/04/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 14:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان