علوم فنی و مهندسی

Showing 10–18 of 23 results

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2280000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE-سطح پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 820000 تومان

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 810000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 687000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
  98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان