فنی و مهندسی

Showing 10–18 of 22 results

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 1780000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/28
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 699000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 64 ساعت
 • هزینه دوره: 645000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/05
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 552000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/02
  97/02/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/02
  97/02/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان