فنی و مهندسی

Showing 10–18 of 24 results

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 1780000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/25
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 64 ساعت
 • هزینه دوره: 740000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/12
  97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 805000 تومان

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/12
  97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان