فنی و مهندسی

Showing 10–18 of 20 results

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 1550000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 792000 تومان

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE – سطح مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/09
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 608000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12و96/11/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:00-21:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 460000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/24
  96/11/13
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 621000 تومان

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/24
  96/11/13
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 880000 تومان

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان