علوم فنی و مهندسی

Showing 19–23 of 23 results

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
  98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1280000 تومان

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/18
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 2150000 تومان

نرم افزار Arc GIS سطح یک و سطح دو

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

نرم افزار Lumion

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

نرم افزار رویت معماری (REVIT)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1020000 تومان