فنی و مهندسی

Showing 19–26 of 26 results

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/26
  97/04/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 14:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 450000 تومان

گرافیک

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 165 ساعت
 • هزینه دوره: 2495000 تومان

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

نرم افزار InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/08
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 490000 تومان

نرم افزار MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 430000 تومان

نرم افزار Revit معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/24
  97/05/04
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 855000 تومان

نرم‌افزار COMFAR III

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 830000 تومان