فناوری اطلاعات

Showing 28–30 of 30 results

پکیج امنیت (CEH+ PWK)

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/16
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 2500000 تومان

دوره CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/16
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 475000 تومان