فناوری اطلاعات

Showing 28–29 of 29 results

طراحی و پیاده سازی سایت با مدیریت محتوا جوملا

  • تاریخ شروع دوره: 97/08/07
  • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  • طول دوره: 48 ساعت
  • هزینه دوره: 455000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

  • تاریخ شروع دوره: 97/07/25
  • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  • طول دوره: 40 ساعت
  • هزینه دوره: 475000 تومان