فناوری اطلاعات

Showing 28–30 of 30 results

آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 500000 تومان

مدیر سیستم عامل یونیکس FreeBSD

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 28 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 402000 تومان