فناوری اطلاعات

Showing 28–30 of 30 results

⁣بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت(SEO)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

دوره CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/10
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان