مدیریت و کسب و کار

Showing 1–9 of 10 results

پکیج جامع مدیریت برند

 • تاریخ شروع دوره: 98/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 4400000 تومان

تبلیغات در موتور جست و جوی گوگل(Google AdWords)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/18
  98/06/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 350 ساعت
 • هزینه دوره: 20182000 تومان

دوره جامع آموزش تولید محتوا (Content Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:30 الی 14:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 3200000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/05
  98/05/26
  98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

فریلنسر دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/15
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 105 ساعت
 • هزینه دوره: 2980000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
  98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 12936000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/26
  98/06/25
  98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1865000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/25
  98/05/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1692000 تومان