مدیریت و کسب و کار

Showing all 6 results

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/11
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00 - 18:00
 • طول دوره: 350 ساعت
 • هزینه دوره: 17550000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/04
  97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1605000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
  97/10/09
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 9625000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/19
  97/09/16
  97/10/06
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1400000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1225000 تومان

مدیریت کسب و کارهای استارتاپ (Mini MBA StartUp )

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/26
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 140 ساعت
 • هزینه دوره: 3500000 تومان