مدیریت و کسب و کار

Showing all 5 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/03
  96/09/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 18:00
  16:00-20:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1460000 تومان

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 620000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1115000 تومان