مدیریت و کسب و کار

Showing all 7 results

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
  98/03/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 350 ساعت
 • هزینه دوره: 20182000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/31
  98/03/10
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

فریلنسر دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 105 ساعت
 • هزینه دوره: 2980000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/15
  98/03/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 12936000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/28
  98/03/03
  98/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
  16:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1865000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/09
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1692000 تومان

مدیریت کسب و کارهای استارتاپ (Mini MBA StartUp)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 140 ساعت
 • هزینه دوره: 3500000 تومان