مدیریت و کسب و کار

Showing all 6 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1460000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/07
  96/12/16
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 620000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1115000 تومان