مدیریت و کسب و کار

Showing all 5 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/26
  96/05/06
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
  14:00-18:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/31
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1460000 تومان

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 310000 تومان

فروش حرفه ای (مدیریت فروش و بازاریابی)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 19:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 212000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان