دپارتمان آموزش معماری و دکوراسیون داخلی

برگزار کننده دوره های آموزشی معماری و دکوراسیون توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

دکوراسیون داخلی و معماری

کلاس های کاربردی و عملی آموزش معماری و دکوراسیون داخلی

کلاس های عملی و کاربردی

برترین اساتید آموزش معماری و دکوراسیون داخلی

با حضور اساتید مجرب

آموزش جامع و کامل معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش ۰ تا ۱۰۰ معماری

مدرک بین المللی و معتبر دو زبانه برای کلاس های معماری و دکوراسیون داخلی

با اعطای مدرک بین المللی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی عبارتست از هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه.

این دوره بنا به درک و خواسته های مخاطبش حضور دارد و حلقه اتصال میان معماری و طراحی داخلی است. 

در این دوره تأکید بر فضاهای داخلی دارد و با مقیاس شهری و مقیاس انسانی و فضای عمومی توسعه یافته و در نهایت باعث یکپارچگی و چیدمان در فضا و از جهت دیگر استفاده درست ساکنان از آن می شود.

معماری داخلی: نمای ساختمان، محوطه سازی است در توضیح بیشتر می توان گفت دکوراسیون داخلی یا طراحی داخلی علمی است فراتر از یک اعمال سلیقه ساده به تحلیل در بررسی کاربری یک فضا رنگ ها و نورپردازی – وسایل دکوری – مبلمان و هارمونی بین عناصر مختلف می پردازد.

| ثبت نام پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

بهترین دوره های دکوراسیون داخلی و معماری
کلاس های طراحی و معماری با کامپیوتر

دوره کمک طراح معماری با رایانه

شامل دوره های:

نقشه کشی ساختمان و مقدمات آن، طراحی دست آزاد و درک هندسه ۱، اتوکد مقدماتی ۱، ۳DMAX ۱، طراحی مفهومی، طراحی داخلی ۱، و متره و برآورد

| ثبت نام دوره کمک طراح معماری با رایانه