فنی و مهندسی

شروع ثبت نام دوره آموزشی Ms.project  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰