لیست دوره ها

برای دیدن تمامی دوره های هر گروه لطفا روی لینک ” دوره های دپارتمان ” مربوطه کلیک فرمایید.

 

۱- دپارتمان فناوری اطلاعاتدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۲- دپارتمان بورس و سرمایه گذاریدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۳- دپارتمان فنی و مهندسیدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۴- دپارتمان فرهنگ و هنردوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۵- دپارتمان مدیریت و کسب و کاردوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۶ – دپارتمان زبانهای خارجیدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۷- دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلیدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۸- دپارتمان صدا , فیلم و سینمای دیجیتالدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۹- دپارتمان حسابداری و علوم مالیدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۱۰- دپارتمان گوهر شناسیدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۱۱- دپارتمان مهندسی شخصیتدوره های دپارتمانثبت نام آنلاین
۱۲- دپارتمان برون سازمانیدوره های تمامی دپارتمانها را برای سازمانها برگزار میکند