مقالات عکاسی و سینمای دیجیتال

Nometne Kytirga no 2008.06.30. l?dz 2008.07.06.

 

فتومونتاژ: تکه چسبانی (کولاژ) با عکس روشی در عکاسی که در طی ان یک تصویر را از ترکیب چند تصویر دیگر تهیه می کنند.

اگر چند تصویر مختلف را در یک تصویر واحد با هم ترکیب کنند به ان فتومونتاژ گفته میشود.

نام فتومونتاژ را هانس آرپ با مشورت کئوروگه گروس انتخاب و مطرح کرد. در این روش گاه عکس ها را چنان می چسبانند و ترکیب می کنند و مانند عکسی که به طور عادی با دوربین گرفته شده است از شیوه فتومونتاژ برای طراحی و ارایش جلد کتاب استفاده می شود.

 


 

1937629

 

در عکاسی مهارت تکنیکی به خودی خود بی معناست؛شکوه بی جانش هیچ حاصلی ندارد-فقط با تشدید و خلوص نیت و با کاربرد هوشمندانه ی مهارت تکنیکی است که می توانیم تکلیف واقعی مان را انجام دهیم-به این معنی:خلق زبان از طریق به سخن واداشتن عکس ها.
یک عکاس قبل از پیروز شدن بر یک تصویر باید بر ابزار خود تسلط یابد.یکی از این ابزارها نور و شناخت فیزیک و در انتها ابزارهای نوری است.
نور و سایه های آن به مثابه یک نیروی روانی و نه فقط یک پدیده فیزیکی در این هنر به رسمیت شناخته شده.

 


عکاسی:

توانایی برای بازنمایی جهان با جزئیات نا محدود وپایان ناپذیر وبدون تغییر و تحریف یا فراموشی که حافظه در معرض آن است .عکاسی سرگرمی وحرفه ای  است که از نظر محبوبیت وفرا گیری همتایی ندارد. دروس به افراد کمک میکند تا بر محدودیت های موجود در فرایند ادراک و فکر خود غلبه کنند و از این محدودیت ها فراتر بروند . عکاسی روشی است غیر کلامی برای بیان شخصی ،وسیله ای است برای ارتباط برقرار کردن که گفتمان همیشگی را در ذات خود قرار داده است . در واقع ارتباط میان دیدگاه انسان و جهان اطراف بوده وهست زیرا عکاسی ثبت تصویری در زمان خود آگاه وناخود آگاه می باشد.

 


عکاسی

اگر من می توانم از پیشینیانم بهتر ببینم به خاطر آن است که بر شانه غولها ایستاده ام. (نیوتن)

نزدیک به دو قرن از اختراع عکاسی می گذرد. انسان با توانایی ثبت تصویر لحظات تلخ و شیرین را برای خود به یادگار گذاشته و همواره می کوشد تا برای ماندگاری این تصاویر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در زمینه فنی و کاربردی و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری این ثبت تصویر را هر چه بیشتر به عرصه حضور برساند.
رشته عکاسی در دهه چهل یکی از رشته های هنری در دانشکده هنر ایران رسمیت پیدا کرد و تا الان به عنوان یکی از فعال ترین رشته های هنری در جریان است که بزرگان زیادی را در این راه داشته و آثار آنان شرح و توصیفی از لحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران بوده و می باشد.در طی این سال ها تنها دغدغه هر هنرمندی این بوده که جدا از نقش آفرینی در میدان فرهنگ و هنر ، بهترین روش برای کسب درآمدی مکفی و با اطمینان را پیدا کند تا بتواند درآمدی ثابت و روبه رشد را داشته و در کنار این حرکت، با خیالی راحت به ثبت آثار خود ادامه دهد. با پیشرفت علم و روند رو به رشد اطلاعات در جامعه؛ بالا بردن شم اقتصادی ، اشتغال زایی و راههای جلوگیری از عقب نشینی هنرمندان و صنعتگران و به صورت کلی ؛ آشنایی با روشهای نوین کسب درآمد شرط اول حضور در جامعه می باشد. اقتصادانان و کارشناسان راه کارهایی برای جلب نظر گروههای مختلف هم درجهت ایجاد انگیزه برای بودن در حوزه کاری و هنری و هم ایجاد کسب درآمد با استفاده از دانش مانند چراغی برای روشن کردن راه درست و از سوی دیگر پرورش هوش مالی و راه کارهای قوی برای کسب درآمد و مهمتر از آن اینکه شخص باید بداند چگونه به درستی در برابر قوانین تجارت از خویش دفاع مالی کند و همچنین عوامل تعیین کننده در بازار کار خود را شناسایی؛ اطلاعات مدیریت بازار را کسب نموده و بتواند رشته هنری خود بر اساس نیازهای بازار در راستای کسب درآمد بالاتر ، مدیریت کند. در جامعه برای ایجاد ارتباط با بازار ،توانایی کسب اطلاعات مالی و شناخت قوانین مالی و تجارت کار ؛ بسیار مهم می باشد. این پروسه را در دوره هوش مالی و ثروت آفرینی در کسب کارهای هنری میتوان بدست آورد. این دوره کوتاه مدت، کلیدی طلایی برای گشایش تمامی بن بست های ذهنی، کاری و مالی خواهد بود.
در این دوره موارد زیر آموزش داده می شود:
۱- روش های افزایش سود و کاهش هزینه برای ایجاد کار و راه اندازی محل کار
۲- فهم صحیح گزارشات مالی در جهت قرار داد کاری؛ راه کارهایی برای جلوگیری از ضررهای مالیاتی، چک،قوانین تجارت.
۳- نحوه صحیح تبلیغات و بازاریابی
مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد این افتخار را دارد در این دوره شما را همراهی و حمایت کند.
این دوره ۳۹ ساعت و مبلغ آن ۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.