مقالات معماری و دکوراسیون داخلی

homeinteriordesign31

 

معماری عمدتا” در پاسخ به مجموعه ای از شرایط به ذهن طراح می رسد و زمانی که تحقق می یابد ساخت متولد می شود.این شرایط می تواند ماهیت صرفا” کارکردی داشته باشد.با درجات مختلف و از دیدگاه های گوناگون.

معماری بازتابی از اوضاع اجتماعی-سیاسی و اقتصادی می باشد؛می تواند در مقابل بازتاب های منفی مقاومت و در مقابل بازتابهای مثبت سازش کند.

طراحی عملی عامدانه  و تلاش هدفمند و هوشمند است؛طراحی یک فرآیند است،یک نوع ادراک برای بیان مسئله می باشد.

دپ هایت:

طراحی؛ هنر حل کردن مسائلی است که قبل از حل نمی توان آن را فرمول بندی  کرد و با تنظیم صورت مسئله به جواب مسئله می رسیم.

ایده های نو بر چیدمان:

در چیدمان و دکوراسیون داخلی استفاده از طرح ها و بافت های مختلف در دکوراسیون نقش بسزایی به عهده دارد.

در تزئینات استفاده از عناصری مانند چوب،فلز،شیشه،بافتی مانند سنگ می تواند جلوه ای ویژه را در چیدمان داشته باشد.

چیدمان فصلی است که هرگاه به گونه ای مثبت و بهینه درست اجرا شود؛فضایی کافی را برای استراحت و بکارگیری آن فضا می تواند میسر کند.

برای ایجاد فضایی مناسب چراغ های سقفی و اصولا” نورپردازی مناسب محیطی را متفاوت ایجاد می کند.

ترکیب فلز با چوب یا ترکیب سرامیک و چوب می تواند رنگ و کاربردی مناسب در جهت ایجاد هماهنگی در فضا را داشته باشد.

داشتن چیدمان خوب در فضا یک هنر است که به وسیله اقدامی اساسی می توانیم از این فضا بهره مند شویم.

عامل دیگری که در چیدمان بسیار میسر می باشد؛رنگ است  که برای استفاده از رنگ ها یکی از منابع الهام بخش طبیعت است.

رنگ عاملی است که نظر هر فردی را به خود جلب می کند.ذهن ناخودآگاه انسان را درگیر و اطلاعات زیادی را به مغز می رساند.رنگ ها شخصیت دارند و سبب می شوند که دکوراسیون فضا کامل شود.

 


 

معماری:

خانه، فضایی محصور شده برای انجام دادن کارهای گوناگون زندگی انسان-موهبتی طبیعی- مکانی امن
بشر در ابتدای حضور مستقل خویش برای بقا به دنبال مکانی امن و سر پناهی به دور از خطر و حمله بود- سرپناه او را از خطرات محیطی و ناشناخته که توان کنترل و دفع آن را نداشته، دور نگاه میدارد.
از زمان انسان غار نشین تا عصر حاضر انسان معمار و طراح زندگی خویش بوده و هست.
معماری همان طراحی ذهن میباشد و کاربرد فضایی مناسب را برای زیستن میسر میکند.
مهندس معمار یا به اصلاحی دیگر آرشیتکت به دنبال فضاهای محصور شده بدنه ها یا دیوار ها میباشد و با انتخاب مصالح مناسب و طراحی کاربردی ساختمان (این دو عامل پیوند دهنده)، طراحی سازه را امکان پذیر می سازد.
برای یک معمار با تجربه؛ تماشا و حرکت در درون و برون فضا و مقایسه فضاها و درک درست از مکان بسیار حائز اهمیت است.
نمایش از فضا با شیوه های مختلف و گوناگون درک و تصویر میشود.این شیوه ها میتواند پلان مقطع و نمای قائم باشد به این معنا که واکنش انسان در برابر یک بنا میتواند پلان- مقطع و نمای قائم باشد.
واکنش انسان در برابر یک بنا امری بسیار مهم خواهد بود.انسان در برابر یک بنا میتواند به آرامش شگفتی و ترس یا در هر نوسانی باشد.
مهندس معمار باید شیوه تفسیر ساختمان را بداند.

 


 

هنر نوین – معماری نوین – چیدمان نو
هنر نوین وسیله تزئین داخل بنا بوده و یک معمار نوین می کوشد تا مبتکرانه شکل هایی عاری از سنت و تا سر حد امکان نزدیک به بی قاعدگی جاری در طبیعت بیافریند.
معماری نوین ، معماری است که به عنوان پدیده ای طبیعی یعنی آلی در خدمت انسان های آزاد در فضایی آزاد متولد می شود ؛ یعنی طرح نامتقارن در محیطی طبیعی؛ معماری نوین میکوشد وحدتی عالی بین نقشه ساختمان ، مصالح کار و محل ساختمان پدید آورد . مفهوم جریان ” تغییر مداوم ” تکامل طبیعی وترقی در این اصل (ارتباط بین کاربرد و ساختمان) نهفته است .
معماری نوین دارای حرکتی پویا و با ضرورتی ثابت است . یک معمار نوین دارای اندیشه ای پویا است که عنصر استمرار در چیدمانش حاکم است . در واقعیت به جای اینکه داده وجود داشته باشد فضا جاری است و واقعیت یک ساختمان نه ظرف آن، بلکه فضای درون آن است.
فضایی پر از حرکت پویا همراه با عناصر کاربردی معمارانه ای که انسان در آن فضا چیدمانی بر حسب نیاز خود دارد.