برون سازمانی

تغییرات نوین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، تحولات و پیچیدگی هایی را برای سازمانهای یادگیرنده و بنگاههای اقتصادی هزاره سوم در پی داشته است که تغییر در مشاغل بطور خاص و منابع انسانی از مهمترین پیامدهای آن شناخته می شود
از طرفی دیگر ما شاهد ظهور سازمانهای یادگیرنده و چابک در بخش خدمات و تولید هستیم . که سازمانها را به سمت یادگیری و آموزش و بکارگیری کارکنان خلاق وماهر جهت تحقق اهداف سازمانی سوق داده است .
در این راستا ، مجتمع فنی تهران یکی از سازمانهای خصوصی برتر در زمینه آموزش با تاکید بر تطبیق پذیری محیطی و پاسخگویی سریع به نیازهای امروز مشتریان سازمانی ، به طراحی ساختاری منعطف همت گماشته است و با هدف توسعه فرصت های یادگیری بصورت فردی و سازمانی در سال ۱۳۷۹ اقدام به تاسیس دپارتمان آموزشهای سازمانی نمود. این دپارتمان مفتخر است که همگام با توسعه تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و حرکت به سمت سازمان های یادگیرنده در کشور، توانسته است گام مهمی در جهت توسعه دانش ، مهارت و قابلیتهای مدیران و کارکنان سازمانها ، نهادها و ارگانهای مختلف میهن عزیزمان بردارد ، و بعنوان شریک آموزشی شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی مطرح گردد ، این دپارتمان علاوه بر آموزش به نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی سازمانهای شریک خود می پردازد .
توجه به اصل مشتری محوری با اتکا به سرمایه های انسانی خلاق وبکارگیری ساختاری پویا و منعطف از یک طرف و تجربه و کیفیت بالا در اجرای دوره های آموزشی توسط مجتمع فنی تهران از طرف دیگر ، باعث شده است تا این سازمان اقدام به برگزاری دوره های جدید مطابق نیازهای سازمانهای امروزی در کشور نماید. تا به امروز سازمانهای زیادی با معرفی مدیران و کارشناسان خود، در دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران مشارکت داشته اند . سالانه حدود ۴۰۰ سازمان در خواست برگزاری دوره های آموزشی جدید ، را بصورت معرفی افراد و یا برگزاری آن در سازمانهایشان به مجتمع فنی تهران ارائه می کنند که این استقبال گرم ، مجتمع فنی تهران را مصمم ساخته تا در توسعه خدمات آموزشی به سمت سازمانی برتر در امر آموزشهای سازمانی حرکت کند.
مجتمع فنی تهران به دنبال افزایش توانمندیهای خود در زمینه ارائه خدمات آموزشی در طی سالیانی قریب به ۳۰ سال، با نگرش توسعه فرصتهای یادگیری به صورت فردی و سازمانی، در سال ۱۳۷۹ اقدام به تاسیس دپارتمانی تحت عنوان آموزشهای سازمانی کرد.
هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفتهای علمی، تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت و پیشرفت .سازمان بالاتر خواهد رفت .
در همین راستا مجتمع فنی تهران نیز بعنوان برترین موسسه آموزشی کشور ، می کوشد تا در کنار دیگر فعالیت های علمی و فرهنگی خود ، در جهت آموزش های سازمانی گام موثری بردارد . که این امر نیز با تلاش کارشناسان آموزشی و مدرسان مجرب مجموعه با موفقیت در حال پیگیری می باشد .

 

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته فنی و مهندسی را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته بورس و سرمایه گذاری را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته فناوری اطلاعات را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته معماری و دکوراسیون داخلی را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته زبان های خارجی را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته سینمای دیجیتال را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته فرهنگ و هنر را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته حسابداری را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

دپارتمان برون سازمانی کلیه کلاسهای مربوط به رشته مدیریت را برای کلیه سازمانها داخل مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد یا سازمان متقاضی با هماهنگی سازمان مربوطه برگزار میکند , برای دیدن دوره ها لطفا کلیک نمایید .

طاهر عارف

طاهر عارف