آشنایی با قطعات کامپیوترهای شخصی و مونتاژ (Practical A+ & Server+)

220،000 تومان