آشنایی با قطعات کامپیوترهای شخصی و مونتاژ (Practical A+ & Server+)

۱۹۶،۰۰۰ تومان