الگوسازی و دوخت مقدماتی

1،900،000 تومان

پاک کردن

شناسه محصول: نامعلوم

دسته:

>دوره های الگوسازی و دوخت مقدماتی:

ساعت آموزشی:۸۴ ساعت

اهداف آموزشی:

آموزش الگو های پایه در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای بازار کار و تولیدی های پوشاک زنانه

الگو سازی و دوخت انواع دامن  و یادگیری الگوی اساس شلوار ،بالاتنه ،آستین و شومیز