الگوسازی و دوخت مقدماتی

1،470،000 تومان

صاف

شناسه محصول: نامعلوم

دسته:

معرفی این دوره

دوره های الگوسازی و دوخت مقدماتی:

ساعت آموزشی:۸۴ ساعت

اهداف آموزشی:

آموزش الگو های پایه در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای بازار کار و تولیدی های پوشاک زنانه

الگو سازی و دوخت انواع دامن  و یادگیری الگوی اساس شلوار ،بالاتنه ،آستین و شومیز