تصویر اصلی دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

۸۷۰،۰۰۰ تومان

صورت های مالی به ما می گویند که عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه است. در حقیقت صورتهای مالی محصول نهایی چرخه حسابداری مالی است. اقلام و مقادیر موجود در صورتهای مالی چگونه بدست می آیند؟

صورت سود و زیان

صورت حساب سود و زیان، گزارشی است که نتیجه عملیات مؤسسه یا سازمان را در یک دوره مشخص منعکس می سازد.

صورت سرمایه

صورت حساب سرمایه گزارشی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را طی دوره منعکس می کند.

معرفی این دوره

بنر اصلی آموزش حسابداری

حسابداری چیست؟ چرا حسابداری می آموزیم؟

همه ما در زندگی روزانه خود، با پرسش هایی ار این دست روبرو هستیم که: منابع مالی لازم برای نیازمندی های ما چه مبلغی است؟ بهترین راه کسب منابع مالی کدام اند؟ بین درآمد و هزینه هایمان چگونه توازن برقرار می کنیم؟ چه مبلغی از درآمدمان را باید به هر یک از گروه های هزینه: خوراک، پوشاک، تحصیل، تفریح و خرید لوازم منزل اختصاص دهیم؟ و در نهایت چگونه باید برای منابع مالی مورد نیاز، از جمله خرید خودرو، مسکن و یا تعویض و بهبود آنها، برنامه ریزی کنیم؟

پرسش هایی از این قبیل، در مقیاسی بزرگ تر، در همه کسب و کارها، بنگاه ها، سازمان ها و مؤسسه ها پیش روی صاحبان کسب و کارها و مدیران آنهاست.

در دوره های حسابداری مجتمع فنی تهران به تمام این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.

دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی

درباره صورت های مالی

صورت های مالی به ما می گویند که عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه است. در حقیقت صورتهای مالی محصول نهایی چرخه حسابداری مالی است. اقلام و مقادیر موجود در صورتهای مالی چگونه بدست می آیند؟

صورت سود و زیان

برای خلاصه کردن اثرهای رویدادهای مربوط به کسب درآمد و تحمل هزینه، همچنین به منظور ارائه نتایج مربوط به عملیات سازمان ها در یک دوره مشخص، گزارشی به نام صورت سود و زبان، توسط حسابداران تهیه می شود. در صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه های سازمان در یک دوره زمانی مشخص در برابر یکدیگر قرار می گیرند.

صورت حساب سود و زیان، گزارشی است که نتیجه عملیات مؤسسه یا سازمان را در یک دوره مشخص منعکس می سازد.

صورت سرمایه

پس از تهیه صورت سود و زیان، نتیجه بدست آمده، یعنی رقم سود وزیان حاصله، به گزارشی به نام صورت سرمایه منتقل شده، با رقم سرمایه جمع یا تفریق می شود. به این ترتیب که سود با سرمایه جمع شده، زیان از سرمایه کسر می شود. به حاصل این جمع یا تفریق ارزش ویژه یا حقوق صاحبان مؤسسه گفته می شود.

صورت حساب سرمایه گزارشی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را طی دوره منعکس می کند.

هدف از برگزاری دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی

فراگیران دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی پس از کسب مجموعه ای از علوم نظری و کاربردی عملی، توانایی کامل جهت تهیه و تنظیم صورتهای مالی را فرا می گیرند. لازم به ذکر است این تخصص، یکی از پر درآمدترین و مهمترین عناوین دوره های حسابداری می باشد .

 سر فصل های دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی

 •  ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • گردش حساب سود و زیان (انباشته)
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد
 • یادداشتهای توضیحی 

پیش نیازهای دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی

 •  دارا بودن مدرک کاردانی در رشته های حسابداری یا مدیریت
 • داوطلبانی که حداقل، دوره اظهار نامه مالیاتی را گذرانده باشند.

فرصت های شغلی حسابداری (بازار کار)

فرصت های شغلی در حسابداری می توانند به طبقات گوناگونی تقسیم شوند. دو گروه اصلی از این طبقه بندی ها را می توان حسابداری خصوصی و حسابداری عمومی نامید.

بازار کار حسابداران خصوصی

حسابداران خصوصی برای یک واحد تجاری کار می کنند؛ مثل حسابداری که در رستوران ها، شرکت های تولیدی یا بنگاه های تجاری  مشغول به کار می شوند. مؤسسات کوچک و بزرگ، مؤسسات آموزشی و مؤسسات دولتی حسابداران خصوصی را به کار می گیرند. رئیس حسابداری کسی است که در یکی از این واحدها مسئولیت سرپرستی و نظارت بر کار حسابداران خصوصی را بر عهده می گیرد.

بازار کار حسابداران عمومی

کار حسابداران عمومی، نظیر کار پزشکان و وکلا می باشد. این حسابداران به عموم مردم خدمات ارائه می دهند و بابت خدماتی که ارائه می دهند، حق الزحمه دریافت می کنند. حیطه شغلی حسابداران عمومی ارائه خدماتی نظیر حسابرسی، مشاوره مالیاتی و مشاوره مدیریت را دربر می گیرد.

مشاغل حسابداری در سازمانها

 • مدیر کل
 • مدیر مالی
 • حسابدار ارشد
 • حسابدار

دست آوردهای شرکت در دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی

 •  توانایی تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی هر موسسه و بنگاه اقتصادی (خصوصی)
 •  شرکت کنندگانی که دوره تهیه و تنظیم صورت های مالی را به پایان برسانند، موفق به اخذ گواهینامه مجتمع فنی تهران می شوند.

تماس با مجتمع فنی تهران - بنر اصلی

اطلاعات بیشتر درباره حسابداری

اصول و مفاهیم حسابداری

حسابداری رهنمودهای مشخصی دارد. رهنمودهایی که نحوه اندازه گیری، پردازش و مخابره اطلاعات مالی را به حسابداران نشان می دهند، تماماً تحت کنترل و برگرفته از اصول پذیرفته شده حسابداری می باشند. اصطلاح اصول حسابداری بسیار وسیع تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. اصول پذیرفته شده حسابداری نه تنها شامل اصول می باشد، بلکه مفاهیم (مفروضات) و روش های مناسب دستیابی به اطلاعات حسابداری را نیز در برمی گیرد. این اصول، قواعد، احکام و روش هایی که در طول تاریخ مورد قبول حسابداری بوده است را نیز در برمی گیرد.

فرض شخصیت جداگانه حسابداری

یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری، فرض شخصیت حسابداری است. برای مقاصد حسابداری و گزارشگری مالی هر مؤسسه و یا بخش هایی از آن یک شخصیت جداگانه فرض شده که مستقل از شخصیت مالک یا مالکین آن می تواند معاملاتی انجام دهد. از نقطه نظر حسابداری باید مرزهای هر واحد تجاری به وضوح مشخص باشد.

قابل اتکاء بودن

مدارم و صورت های مالی باید مبتنی بر قابل اتکاء ترین اطلاعات موجود باشد، به طوری که صحت و سودمندی آنها در بالاترین سظح ممکنه باشد. برای بیان مفهوم این کیفیت از واژه قابل اتکاء استفاده می شود که گاهی آنرا عینیت نیز می گویند. اطلاعات قابل اتکاء قابل اثبات نیز هستند و ممکن است توسط افراد حرفه ای تأیید شده باشند.

اصل بهای تمام شده

بر اساس اصل بهای تمام شده دارایی ها و خدمات خریداری شده باید به بهای تمام شده واقعی خود ثبت شوند، حتی اکر خریدار معتقد باشد در معامله سود کرده و مبلغ دارایی بیش از مبلغ پرداختی ارزش دارد. به هر حال مبلغ پرداختی در مبادله ملاک قرار می گیرد و بهای تمام شده معادل ارزش نقدی هر مبادله است.

فرض تداوم فعالیت

دلیل دیگر برای اندازه گیری دارایی ها به بهای تمام شده، مفهوم تداوم فعالیت است. در این مفهوم فرض بر این است که واحد تجاری برای مدت زمان مدیدی در آینده به فعالیت ادامه خواهد داد. هدف از تحصیل اغلب داراییها نظیر ملزومات؛ زمین، ساختمان و اثاثه (که به آنها منابع اقتصادی نیز اطلاق می شود) استفاده از انها می باشد و به هیچ عنوان فروش آنها مدنظر نیست. در تداوم فعالیت حسابداران فرض می کنند واحد تجاری برای مدت کافی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دارایی های موجود برای رسیدن به اهداف موردنظر مصرق خواهند شد.

فرض ثبات واحد پولی

درباره خرید یک عدد نان و یا اجاره ماهانه محلی برای سکونت، ما همیشه در قالب ارزش پولی (ریالی) آن فکر می کنیم. در ایران حسابداری مبادلات را به ریال ثبت می کنند چرا که وسیله مبادله ریال است. برخلاف ارزش یک لیتر، یک متر و یا یک هکتار، ارزش ریال و یا هر ارز دیگر دائماً در نوسان است. افزایش در قیمتها را اصطلاحاً تورم می گویند. در زمان تورم با یکهزار ریال، شیرِ کمتر، خمیر دندان کمتر و کلاً از هر کالایی مقادیر کمتری نسبت گذشته می توان خریداری نمود.

حسابداران فرض می کنند قدرت خرید ریال، همواره ثابت است. فرض ثبات واحد پولیریال بر مبنای نادیده گرفتن تأثیرات تورم استوار شده است. این فرض به حسابداران اجازه می دهد محاسبات خود را با تصور اینکه قدرت خرید ریال ثابت است، انجام دهند.

معادلات حسابداری

صورت های مالی به ما می گویند که عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه است. در حقیقت صورتهای مالی محصول نهایی چرخه حسابداری مالی است. اقلام و مقادیر موجود در صورتهای مالی چگونه بدست می آیند؟

برای درک این مطلب از ابتدایی ترین ابزار حسابداری یعنی معادله حسابداری استفاده می شود:

دارایی ها

دارایی ها منابع اقتصادی می باشند که انتظار می رود در آینده برای واحد تجاری انتفاع داشته باشند، وجوه نقد، ملزومات اداری، موجودی کالا، اثاثه، زمین و ساختمان نمونه هایی از دارایی ها می باشند. این منابع اقتصادی متعلق به دو گروه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد که نسبت به داراییهای واحد تجاری ذینفع بوده و ادعا دارند.

بدهی ها

بدهی ها ادعاهای بیرونی بوده و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری می باشند و این گروه های بیرونی را اصطلاحاًٌ اعتباردهندگان یا بستانکاران می نامند. برای مثال اعتباردهنده ای (بانکی) که مقداری پول به واحد تجاری قرض می دهند تا زمانی که پول وی بازپرداخت نشده باشد دارای ادعا (یک حقوق قانونی) نسبت به بخشی از دارایی های شرکت است.

سرمایه

سرمایه نشانگر میزان ادعای مالک یا مالکین واحد تجاری نسبت به داراییهای همان واحد تجاری می باشد. با توجه به اینکه مالک هنگام تأسیس واحد تجاری در ان سرمایه گذاری کرده است، نسبت به دارایی های آن واحد تجاری ادعا دارد.

مثال ساده برای یک معادله حسابداری

در تصویر زیر معادله حسابداری محاسبه دارایی ها را مشاهده می کنید.

معادله حسابداری محاسبه دارایی ها

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 535000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
  97/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 3100000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1275000 تومان

حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/27
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 375000 تومان

حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 740000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
  97/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 845000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/27
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان