جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

قیمت :

1،230،000 تومان

صاف

آموزش تکنیکهای مختلف رنگی (مداد رنگی/مارکر/آبرنگ/اکولین /کلاژ و …
ترسیم جنسیت پارچه های مختلف مثل

ساتن
تور
گیپور
دانتل
کاموایی
چرم
جین
لباس عروس
لباس شب

مبانی هنرهای تجسمی :

شناخت اصول اولیه بصری

شناخت انواع رنگها
آشنایی با رنگهای سرد ، گرم ، خنثی ، مکمل و …
آموزش رنگهای گرم و سرد در چهار فصل و کاربرد در لباس
کاربرد انواع تکنیکها در اجرای مدلها و البسه و نقوش 

ارتباط رنگ ها با  فرهنگ ها و جغرافیا