تصویر اصلی حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی بازرگانی

۶۰۰،۰۰۰ تومان

دانشجویانی که دوره حسابداری مالی خدماتی را گذرانده اند و با سرفصل حساب ها و ماهیت حساب ها آشنا شده اند، با گذراندن دوره حسابداری مالی بازرگانی مهارت ثبت اسناد حسابداری در شرکت های بازرگانی را نیز کسب می نمایند.

در شرکت های بازرگانی یک کالا خریداری میشود و بدون آنکه هیچگونه دخل و تصرفی در آن کالا ایجاد شود به طور معمول با قیمتی بالاتر به فروش می رسد. علاوه بر مطالب ذکر شده در بالا در دوره حسابداری مالی بازرگانی دانشجویان با روش های تهیه صورت مغایرت بانکی، محاسبه مقدماتی حقوق و دستمزد و طریقه محاسبه بیمه و مالیات حقوق و دستمزد نیز آشنا می شوند.

معرفی این دوره

بنر اصلی آموزش حسابداری

حسابداری چیست؟ چرا حسابداری می آموزیم؟

همه ما در زندگی روزانه خود، با پرسش هایی ار این دست روبرو هستیم که: منابع مالی لازم برای نیازمندی های ما چه مبلغی است؟ بهترین راه کسب منابع مالی کدام اند؟ بین درآمد و هزینه هایمان چگونه توازن برقرار می کنیم؟ چه مبلغی از درآمدمان را باید به هر یک از گروه های هزینه: خوراک، پوشاک، تحصیل، تفریح و خرید لوازم منزل اختصاص دهیم؟ و در نهایت چگونه باید برای منابع مالی مورد نیاز، از جمله خرید خودرو، مسکن و یا تعویض و بهبود آنها، برنامه ریزی کنیم؟

پرسش هایی از این قبیل، در مقیاسی بزرگ تر، در همه کسب و کارها، بنگاه ها، سازمان ها و مؤسسه ها پیش روی صاحبان کسب و کارها و مدیران آنهاست.

در دوره های حسابداری مجتمع فنی تهران به تمام این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.

دوره حسابداری مالی بازرگانی

آشنایی با دوره حسابداری مالی بازرگانی

دانشجویانی که دوره حسابداری مالی خدماتی را گذرانده اند و با سرفصل حساب ها و ماهیت حساب ها آشنا شده اند، با گذراندن دوره حسابداری مالی بازرگانی مهارت ثبت اسناد حسابداری در شرکت های بازرگانی را نیز کسب می نمایند.

در شرکت های بازرگانی یک کالا خریداری میشود و بدون آنکه هیچگونه دخل و تصرفی در آن کالا ایجاد شود به طور معمول با قیمتی بالاتر به فروش می رسد. علاوه بر مطالب ذکر شده در بالا در دوره حسابداری مالی بازرگانی دانشجویان با روش های تهیه صورت مغایرت بانکی، محاسبه مقدماتی حقوق و دستمزد و طریقه محاسبه بیمه و مالیات حقوق و دستمزد نیز آشنا می شوند.

سر فصل های دوره حسابداری مالی بازرگانی

 • خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
 • روش های حسابداری شرکت های بازرگانی (ادواری – دائمی – تکمیلی)
 • تهیه صورت مالی
 • صورت مغایرت ها
 • آشنایی با استهلاک
 • حسابداری موجودی
 • حسابداری حساب های دریافتی و مطالب مشکوک الوصول
 • ترازنامه

محتوای آموزشی دوره حسابداری مالی بازرگانی

 • نحوه ثبت فاکتود خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاترحسابداری
 • تهیه صورتهای مالی ئر موسسات بازرگانی و نحوه بستن حساب های موسسات بازرگانی
 • آشنایی با استهلاک و دارایی های ثابت و روش های محاسبه آن
 • حسابداری موجودی کالا و روش های قیمت گذاری آن در سیستم های کنترل ائواری و کنترل ئایمی موجوئی ها
 • حسابداری حساب های دریافتی و مطالبات مشکوک الوصول
 • حسابداری اسناد ئریافتی،سفته،برات و مباحث مربوط به دریافت
 • وصول و ظهرنویسی

فرصت های شغلی حسابداری (بازار کار)

فرصت های شغلی در حسابداری می توانند به طبقات گوناگونی تقسیم شوند. دو گروه اصلی از این طبقه بندی ها را می توان حسابداری خصوصی و حسابداری عمومی نامید.

بازار کار حسابداران خصوصی

حسابداران خصوصی برای یک واحد تجاری کار می کنند؛ مثل حسابداری که در رستوران ها، شرکت های تولیدی یا بنگاه های تجاری  مشغول به کار می شوند. مؤسسات کوچک و بزرگ، مؤسسات آموزشی و مؤسسات دولتی حسابداران خصوصی را به کار می گیرند. رئیس حسابداری کسی است که در یکی از این واحدها مسئولیت سرپرستی و نظارت بر کار حسابداران خصوصی را بر عهده می گیرد.

بازار کار حسابداران عمومی

کار حسابداران عمومی، نظیر کار پزشکان و وکلا می باشد. این حسابداران به عموم مردم خدمات ارائه می دهند و بابت خدماتی که ارائه می دهند، حق الزحمه دریافت می کنند. حیطه شغلی حسابداران عمومی ارائه خدماتی نظیر حسابرسی، مشاوره مالیاتی و مشاوره مدیریت را دربر می گیرد.

مشاغل حسابداری در سازمانها

 • مدیر کل
 • مدیر مالی
 • حسابدار ارشد
 • حسابدار

مخاطبان دوره حسابداری مالی بازرگانی

معرفی اساتید دوره حسابداری مالی بازرگانی

 • استاد فهیمه نیستانی: دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی
 • استاد رضا سلیمانی زاده: دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 • استاد مرتضی مولایی: دارای مدرک کارشناسی حسابداری
 • همچنین تمام اساتید این دوره دارای بیش از ۱۰سال سابقه کاری درخشان در زمینه تدریس و آموزش دارند.

مدارک پایان دوره حسابداری مالی بازرگانی

در پایان دوره حسابداری مالی بازرگانی مدرک دو زبانه مجتمع فنی تهران مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به دانش پذیران مجتمع فنی تهران این دوره اعطاء می شود. این مدرک مورد تأیید سازمان ها و شرکت های خصوصی  و دولتی است و به عنوان یک skill certificate  می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما  و هم چنین جزء رزومۀ کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر درباره حسابداری

اصول و مفاهیم حسابداری

حسابداری رهنمودهای مشخصی دارد. رهنمودهایی که نحوه اندازه گیری، پردازش و مخابره اطلاعات مالی را به حسابداران نشان می دهند، تماماً تحت کنترل و برگرفته از اصول پذیرفته شده حسابداری می باشند. اصطلاح اصول حسابداری بسیار وسیع تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. اصول پذیرفته شده حسابداری نه تنها شامل اصول می باشد، بلکه مفاهیم (مفروضات) و روش های مناسب دستیابی به اطلاعات حسابداری را نیز در برمی گیرد. این اصول، قواعد، احکام و روش هایی که در طول تاریخ مورد قبول حسابداری بوده است را نیز در برمی گیرد.

فرض شخصیت جداگانه حسابداری

یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری، فرض شخصیت حسابداری است. برای مقاصد حسابداری و گزارشگری مالی هر مؤسسه و یا بخش هایی از آن یک شخصیت جداگانه فرض شده که مستقل از شخصیت مالک یا مالکین آن می تواند معاملاتی انجام دهد. از نقطه نظر حسابداری باید مرزهای هر واحد تجاری به وضوح مشخص باشد.

قابل اتکاء بودن

مدارم و صورت های مالی باید مبتنی بر قابل اتکاء ترین اطلاعات موجود باشد، به طوری که صحت و سودمندی آنها در بالاترین سظح ممکنه باشد. برای بیان مفهوم این کیفیت از واژه قابل اتکاء استفاده می شود که گاهی آنرا عینیت نیز می گویند. اطلاعات قابل اتکاء قابل اثبات نیز هستند و ممکن است توسط افراد حرفه ای تأیید شده باشند.

اصل بهای تمام شده

بر اساس اصل بهای تمام شده دارایی ها و خدمات خریداری شده باید به بهای تمام شده واقعی خود ثبت شوند، حتی اکر خریدار معتقد باشد در معامله سود کرده و مبلغ دارایی بیش از مبلغ پرداختی ارزش دارد. به هر حال مبلغ پرداختی در مبادله ملاک قرار می گیرد و بهای تمام شده معادل ارزش نقدی هر مبادله است.

فرض تداوم فعالیت

دلیل دیگر برای اندازه گیری دارایی ها به بهای تمام شده، مفهوم تداوم فعالیت است. در این مفهوم فرض بر این است که واحد تجاری برای مدت زمان مدیدی در آینده به فعالیت ادامه خواهد داد. هدف از تحصیل اغلب داراییها نظیر ملزومات؛ زمین، ساختمان و اثاثه (که به آنها منابع اقتصادی نیز اطلاق می شود) استفاده از انها می باشد و به هیچ عنوان فروش آنها مدنظر نیست. در تداوم فعالیت حسابداران فرض می کنند واحد تجاری برای مدت کافی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دارایی های موجود برای رسیدن به اهداف موردنظر مصرق خواهند شد.

فرض ثبات واحد پولی

درباره خرید یک عدد نان و یا اجاره ماهانه محلی برای سکونت، ما همیشه در قالب ارزش پولی (ریالی) آن فکر می کنیم. در ایران حسابداری مبادلات را به ریال ثبت می کنند چرا که وسیله مبادله ریال است. برخلاف ارزش یک لیتر، یک متر و یا یک هکتار، ارزش ریال و یا هر ارز دیگر دائماً در نوسان است. افزایش در قیمتها را اصطلاحاً تورم می گویند. در زمان تورم با یکهزار ریال، شیرِ کمتر، خمیر دندان کمتر و کلاً از هر کالایی مقادیر کمتری نسبت گذشته می توان خریداری نمود.

حسابداران فرض می کنند قدرت خرید ریال، همواره ثابت است. فرض ثبات واحد پولیریال بر مبنای نادیده گرفتن تأثیرات تورم استوار شده است. این فرض به حسابداران اجازه می دهد محاسبات خود را با تصور اینکه قدرت خرید ریال ثابت است، انجام دهند.

معادلات حسابداری

صورت های مالی به ما می گویند ک هعملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه است. در حقیقت صورتهای مالی محصول نهایی چرخه حسابداری مالی است. اقلام و مقادیر موجود در صورتهای مالی چگونه بدست می آیند؟

برای درک این مطلب از ابتدایی ترین ابزار حسابداری یعنی معادله حسابداری استفاده می شود:

دارایی ها

دارایی ها منابع اقتصادی می باشند که انتظار می رود در آینده برای واحد تجاری انتفاع داشته باشند، وجوه نقد، ملزومات اداری، موجودی کالا، اثاثه، زمین و ساختمان نمونه هایی از دارایی ها می باشند. این منابع اقتصادی متعلق به دو گروه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد که نسبت به داراییهای واحد تجاری ذینفع بوده و ادعا دارند.

بدهی ها

بدهی ها ادعاهای بیرونی بوده و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری می باشند و این گروه های بیرونی را اصطلاحاًٌ اعتباردهندگان یا بستانکاران می نامند. برای مثال اعتباردهنده ای (بانکی) که مقداری پول به واحد تجاری قرض می دهند تا زمانی که پول وی بازپرداخت نشده باشد دارای ادعا (یک حقوق قانونی) نسبت به بخشی از دارایی های شرکت است.

سرمایه

سرمایه نشانگر میزان ادعای مالک یا مالکین واحد تجاری نسبت به داراییهای همان واحد تجاری می باشد. با توجه به اینکه مالک هنگام تأسیس واحد تجاری در ان سرمایه گذاری کرده است، نسبت به دارایی های آن واحد تجاری ادعا دارد.

مثال ساده برای یک معادله حسابداری

در تصویر زیر معادله حسابداری محاسبه دارایی ها را مشاهده می کنید.

معادله حسابداری محاسبه دارایی ها

مقالات مرتبط با دوره حسابداری

 

تماس با مجتمع فنی تهران - بنر اصلی