حسابداری مالی بازرگانی

۶۰۰،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

حسابداری مالی بازرگانی

آشنایی با دوره

دانشجویانی که دوره حسابداری مالی خدماتی را گذرانده اند و با سرفصل حساب ها و ماهیت حساب ها آشنا شده اند،با گذراندن این دوره مهارت ثبت سند حسابداری در شرکت های بازرگانی را نیز کسب می نمایند.

در شرکت های بازرگانی یک کالا خریداری میشود و بدون آنکه هیچگونه دخل و تصرفی در آن کالا ایجاد شود به طور معمول با قیمتی بالاتر به فروش می رساند.

علاوه بر مطالب ذکر شده در بالا در این دوره دانشجویان با روش های تهیه صورت مغایرت بانکی محاسبه مقدماتی حقوق و دستمزد و طریقه محاسبه بیمه و مالیات حقوق و دستمزد نیز آشنا می شود.

 

سر فصل ها

 • خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
 • روش های حسابداری شرکت های بازرگانی(ادواری-دائمی-تکمیلی)
 • تهیه صورت مالی
 • صورت مغایرت ها
 • آشنایی با استهلاک
 • حسابداری موجودی، حسابداری حساب های دریافتی و مطالب مشکوک الوصول
 • ترازنامه

 

محتوای آموزشی  دوره حسابداری مالی بازرگانی

 • نحوه ثبت فاکتود خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاترحسابداری
 • تهیه صورتهای مالی ئر موسسات بازرگانی و نحوه بستن حساب های موسسات بازرگانی
 • آشنایی با استهلاک و دارایی های ثابت و روش های محاسبه آن
 • حسابداری موجودی کالا و روش های قیمت گذاری آن در سیستم های کنترل ائواری و کنترل ئایمی موجوئی ها
 • حسابداری حساب های دریافتی و مطالبات مشکوک الوصول
 • حسابداری اسناد ئریافتی،سفته،برات و مباحث مربوط به دریافت
 • وصول و ظهرنویسی

 

 

 

تماس با مجتمع فنی تهران