حسابداری مکانیزه

۳۷۵،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

حسابداری مکانیزه

حسابداری مکانیزه یک دوره ۲ساعته می باشد که در این دوره دانشجو با نرم افزار هلو و کاربرد آن در واحد حسابداری آشنامی شود.

ما سعی براین داریم که علاوه بر آشنایی با تمام منوهای نرم افزار هلو و گزارشگیری های مربوط به آن شما را با توابع و فرمول های اکسل در حسابداری نیز آشنا نماییم.

این دوره یک دوره تکمیلی می باشد که دانشجویان جهت ورود به بازارکار  نیازمند آشنایی با این قوانین و آیین نامه ها می باشد.