دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته

قیمت :

1،900،000 تومان

صاف

دوره های الگوسازی و دوخت پیشرفته

ساعت آموزشی:۸۴ ساعت

اهداف آموزشی:

آموزش انواع مدل سازی  و برش انواع مدل لباس زنانه برای ورود به بازار کار و فعالیت  در کارخانه ها و تولیدی های لباس

 

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره:

تسلط کامل بر برش و انتقال پنس ها و همچنین انواع لباس مدل دار

(دوره ی پیشرفته )

الگو سازی انواع یقه و  آستین و دوخت چند نمونه از آنها

آموزش انواع  برش در بالاتنه و دامن ها مثل یوک ها ،برش عصایی،دکلته ها و انواع انتقال پنس