دوره تخصصی باریستا

قیمت :

3،200،000 تومان

دوره ی باریستا:

 

این دوره مجتمع فنی تهران شامل :

آموزش انواع تکنیک های Latte Art ، آموزش کار عملی با دستگا ههای نسل نو، قهوه های دمی 
آموزش انواع  قهوه ،چاکلت و دمنوش های خاص می باشد .